Fasteignamat og -þróun | KPMG | IS
close
Share with your friends

Fasteignamat og -þróun

Fasteignamat og -þróun

Við bjóðum þjónustu á sviði fasteignarmats á grundvelli sjóðstreymis og líkanagerð fyrir fasteignaþróunarverkefni.

Við bjóðum hvers konar þjónustu á sviði fasteignarmats og fasteignaþróunarverkefna.

Það getur verið erfitt að meta markaðsvirði fasteigna þegar ekki er til staðar skilvirkur fasteignamarkaður, viðskipti eru ógagnsæ og verðmyndun ekki eðlileg. Verðmæti eigna í útleigu endurspeglast í því fjárflæði sem eignin skapar eigendum sínum og því er hægt að meta þær á grundvelli þeirra tekna sem þær geta skapað.

KPMG býður þjónustu á sviði fasteignarmats á grundvelli sjóðstreymis og líkanagerð fyrir fasteignaþróunarverkefni.

Fasteignateymi ráðgjafarsviðs tekur þátt í fjölbreyttum verkefnum og býr yfir haldgóðri reynslu og þekkingu margvíslegum verkefnum, þar má nefna: 

  • Verðmat fjárfestingar- og leigueigna á grundvelli reikningsskilastaðalins IAS 40.
  • Áætlanagerð og mat á markaðsvirði.
  • Aðstoð við kaup eða sölu lands og stærri eigna.
  • Umbreytingaverkefni.
  • Áreiðanleikakannanir á fasteignum og fasteignarfélögum.
  • Hlutafjársöfnun og lánsfjármögnun.
  • Gerð viðskipta- og rekstraráætlana.
  • Mat á leigusamningum, rekstrarkostnaði og tengdum þáttum.
  • Samskiptum við skipulagsyfirvöld og þekking á ferlum  innan sveitarfélaga.
  • Starfsmenn með reynslu úr verktakageiranum.

Hafðu samband

 

Óska eftir tilboði

 

Senda inn

Hafðu sambandi