Áreiðanleikakannanir | KPMG | IS
close
Share with your friends

Áreiðanleikakannanir

Áreiðanleikakannanir

Markmið með framkvæmd áreiðanleikakannana er að kanna og draga fram þau atriði í rekstri og fjárhag fyrirtækis sem geta skipt hagsmunaaðila máli.

Áreiðanleikakönnun er gerð til að kanna atriði í rekstri sem skipta hagsmunaaðila máli.

Markmið með framkvæmd áreiðanleikakannana er að kanna og draga fram þau atriði í rekstri og fjárhag fyrirtækis sem geta skipt hagsmunaaðila máli. Hagmunaðilar eru t.a.m. kaupendur félags, seljendur félags, lánveitandi, stjórnarmenn og stjórnendur, en tilgangur með áreiðanleikönnunum er fyrst og fremst að aðstoða þessa hagsmunaðila við að taka upplýstar ákvarðanir. Áreiðanleikakannanir eru unnar af óháðum og  hlutlausum aðilum með viðeigandi sérfræðiþekkingu.

Í dag eru flestir ef ekki allir samningar um kaup og sölu fyrirtækja gerðir með fyrirvara um framkvæmd áreiðanleikakönnunar. Með áreiðanleikakönnun eykur fjárfestir skilning sinn á rekstrarhæfi og fjárhagsstöðu félags, áhættu í rekstri og eflaust koma upp á yfirborðið atriði sem geta haft áhrif á verð félagsins og/eða leitt til málaferla síðar, verði ekkert gert að í tíma. Í raun eru áreiðanleikakannanir tæki til að samræma vitneskju og upplýsingar kaupanda og seljanda á félagi svo báðir aðilar sitji við sama borð þegar kemur að samningaviðræðum.

Áreiðanleikakannanir eru einnig framkvæmdar áður en sölumeðferð hefst og í undirbúningi á útboði félaga (e. vendor due diligence). Þá láta seljendur framkvæma áreiðanleikakönnunina og verður niðurstaða hennar mikilvægur þáttur í söluferlinu. Slík könnun veitir kaupendum meira traust við tilboðsgerð og getur jafnframt orðið undirstaða fjármögnunar kaupanna.

KPMG býður upp á framkvæmd fjárhagslegra, skattalegra og lögfræðilegra áreiðanleikakannana. Niðurstöður vinnu KPMG eru lagðar fram í skýrslu þar sem m.a. helstu áhættuþættir í rekstri fyrirtækis eru dregnir fram. Umfang áreiðanleikakannana geta verið mismunandi eftir verkefnum og óskum verkkaupa og jafnframt tekur KPMG að sér framkvæmd afmarkaðra áreiðanleikakannana, þar sem einungis ákveðnir þættir í rekstri eða fjárhag félags eru kannaðir. 

Áreiðanleikakannanirnar eru byggðar á framlögðum gögnum stjórnenda, viðtölum við stjórnendur og aðra starfsmenn og opinberum upplýsingum. 

Áreiðanleikakannanir KPMG eru byggðar á alþjóðlegri aðferðafræði KPMG um framkvæmd á áreiðanleikakönnunum en löguð að þörfum og áherslum hvers verkefnis. KPMG leggur sig fram við að aðstoða viðskiptavini við að meta mikilvægi þeirra atriða sem könnunin leiðir í ljós og einnig er það markmið okkar að mæta öllum þörfum viðskiptavina eins og kostur er.  

Hafðu samband

 

Óska eftir tilboði

 

Senda inn

Frekari upplýsingar veita: