Innri endurskoðun upplýsingakerfa

Innri endurskoðun upplýsingakerfa

Innri endurskoðun upplýsingakerfa hentar jafnt fyrir stóra sem smærri aðila sem vilja tryggja skilvirkt innra eftirlit.

Þjónustan hentar jafnt stórum sem smáum aðilum sem vilja tryggja skilvirkt innra eftirlit.

KPMG veitir víðtæka þjónustu á sviði innri endurskoðun upplýsingakerfa. Þjónustan hentar jafnt fyrir stóra sem smærri aðila sem vilja tryggja skilvirkt innra eftirlit og nýta sér víðtæka þekkingu og reynslu KPMG á sviði upplýsingaöryggis. 

Við getum boðið fyrirtækjum og félögum þjónustu á sviði innri endurskoðunar upplýsingakerfa sem sérsniðin er að þörfum hvers og eins. Slík þjónusta getur meðal annars falist í árlegri úttekt, úttekt sem framkvæmd er jafnt og þétt yfir árið og sértækar skoðanir svo sem aðstoð við innleiðingu á stjórnkerfi upplýsingaöryggis, úttekt eftir lok innleiðingar og greiningar á virkni einstakra þátta eða stjórnkerfisins í heild. Sérfræðingar KPMG hafa ennfremur yfirgripsmikla reynslu af framkvæmd innri endurskoðunar á stjórnkerfi upplýsingaöryggis, meðal annars innri úttektir á ISO 27001 staðlinum.

Hafðu samband

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Óska eftir tilboði