Sviðsmyndir um framtíð ferðaþjónustunnar árið 2030

Sviðsmyndir um framtíð ferðaþjónustunnar árið 2030

Miðvikudaginn 7. september var haldinn kynningarfundur um forgangsmál í verkefnaáætlun Stjórnstöðvar ferðamála. Á fundinum voru m.a. kynntar tvær nýjar skýrslur um málefni ferðaþjónustunnar. Annars vegar um „Hæfni og gæði í ferðaþjónustu“ sem Dr. Guðfinna S. Bjarnadóttir kynnti og hinsvegar niðurstöður sviðsmyndavinnu og áhættugreiningar KPMG á mögulegri framtíð ferðaþjónustunnar á Íslandi árið 2030.

1000
Sviðmyndir í ferðaþjónustu

Sviðsmyndir um framtíð ferðaþjónustunnar árið 2030

Ragnheiður Elín Árnadóttir, Iðnaðar- og viðskiptaráðherra opnaði fundinn og fór m.a. yfir áherslur ráðuneytisins í tengslum við starfsemi Stjórnstöðvar ferðamála. Einnig tóku Halldór Halldórsson formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og Helga Árnadóttir framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) ásamt Óskari Jósefssyni framkvæmdastjóra Stjórnstöðvar ferðamála. Fundarstjóri var Grímur Sæmundsen forstjóri Bláa lónsins og formaður SAF.

Á fundinum voru m.a. kynntar tvær nýjar skýrslur um málefni ferðaþjónustunnar. Annars vegar um „Hæfni og gæði í ferðaþjónustu“ sem Dr. Guðfinna S. Bjarnadóttir kynnti og hinsvegar niðurstöður sviðsmyndavinnu og áhættugreiningar KPMG á mögulegri framtíð ferðaþjónustunnar á Íslandi árið 2030.

Sævar Kristinsson ráðgjafi frá KPMG fór yfir hlutverk, tilgang og verklag við sviðsmyndagerðina og áhættugreininguna. Þær Svanhildur Konráðsdóttir, sviðsstjóri menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar og Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar kynntu niðurstöður sviðsmyndagreiningarinnar og Gunnar Haraldsson hagfræðingur fór yfir niðurstöður áhættugreiningarinnar.

Helstu niðurstöður

Mikilvægustu drifkraftar og óvissuþættir ferðaþjónustunnar
eru:

 • Samkeppnishæfni Íslands sem áfangastaðar ferðamanna þ.e. hversu eftirsóknarvert Ísland er heim að sækja. 
 • Þolmörk lands og þjóðar, en þau eru mælikvarði á það hversu vel í stakk búið samfélagið og náttúran eru til að taka á móti ferðamönnum. Þessum óvissuþætti má þannig á vissan hátt líkja við afkastagetu Íslands sem ferðamannastaðar.

Þegar þessum meginþáttum er steypt saman myndast fjórar ólíkar sviðsmyndir sem gefin voru lýsandi nöfn. Þessar sviðsmyndir eru:

 1. „Niceland“
  Innviðir samfélagsins eru vel í stakk búnir til að taka á móti og standa undir aukningu ferðamanna
 2. „Ferðamenn – nei takk“
  Landið er vinsæll áfangastaður en hefur sprengt af sér veikar grunnstoðir 
 3. „Laus herbergi“
  Nýjabrumið farið af Íslandi, ferðamönnum fer fækkandi og afkastageta er umfram eftirspurn 
 4. „Fram af bjargbrúninni“
  Orðspor Íslands sem áfangastaðar fer versnandi, innviðir eru að hruni komnir eftir mikla ásókn ferðamanna.

Með sviðsmyndavinnunni var ferðaþjónustan að gera sér grein fyrir því hvernig starfsumhverfi greinarinnar getur þróast á komandi árum og hvaða aðgerðir grípa þarf til af stjórnvöldum og hagsmunaaðilum í greininni til að tryggja ferðaþjónustuna sem styrka atvinnugrein til framtíðar. Sviðsmyndirnar setja í  samhengi orsakir og afleiðingar ákvarðana og aðgerða/aðgerðaleysis auk þess að greina helstu áhættuþætti sem geta staðið atvinnugreininni fyrir þrifum.

Rétt er að taka fram að sviðsmyndir eru ekki framtíðarsýn, spá, stefna eða framreikningur. Þær eru öflug aðferð til að skilja umhverfið og skapa sameiginlegan skilning á því hvað rétt er að gera í dag til að undirbúa framtíðina.

Í áhættugreiningunni kom fram að mikilvægasti áhættuþátturinn til framtíðar geti snúist um viðhorf heimamanna og hversu mikilvægt er að það verði ekki neikvætt.

Aðrir þættir sem skipta miklu máli skv. áhættugreiningunni eru

 • Mannmergð á vinsælum viðkomustöðum
 • Lág gæðaviðmið ferðaþjónustuaðila
 • Skortur á hæfu starfsfólki
 • Náttúruspjöll og eyðing náttúrunnar
 • Efnahagslegur samdráttur erlendis og gjaldeyrisáhætta

Nánari upplýsingar veita:

Óskar Jósefsson
Frkv.stj. Stjórnstöðvar ferðamála
oskar@stjornstodin.is 
s. 842-6500

Sævar Kristinsson
Ráðgjafi KPMG
skristinsson@kpmg.is
s. 824-2424

 

© 2022 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Limited, ensku félagi með takmarkaða ábyrgð. Allur réttur áskilinn.
 

Nánari upplýsingar um skipulag alþjóðlegs nets KPMG má finna á https://home.kpmg/governance.

Hafðu samband