close
Share with your friends

Á dagskrá endurskoðunarnefndar 2018

Á dagskrá endurskoðunarnefndar 2018

Áfram mun reyna á fjárhagsskýrslugjöf, fylgni við lög og reglur og umhverfi sem snýr að áhættu og innra eftirliti á árinu 2018, samhliða hægum vexti, efnahagslegri óvissu, tæknilegri þróun og tilheyrandi áhrifum á viðskiptalíkan, netáhættu, auknu opinberu eftirliti og kröfum fjárfesta um gagnsæi auk pólitískra sviptinga.

1000

Tengt efni

Starfsáætlun endurskoðunarnefndar þarf þess vegna að fela í sér skýrar áherslur en einnig sveigjanleika. Þá er það lykilatriði að nefndin leggi raunhæft mat á það hvaða viðfangsefni heyra undir hana og hver ekki sem og að nefndin meti rétt hvenær þarf að kafa djúpt í einstök mál.   

Byggt á upplýsingum úr síðustu könnun sem og samskiptum við endurskoðunarnefndir og stjórnendur síðustu 12 mánuði eru dregin fram sjö atriði sem endurskoðunarnefnd ætti að hafa í huga þegar hún stillir upp og framkvæmir starfsáætlun sína á árinu 2018. 

© 2020 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative (KPMG International), svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Hafðu samband

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Óska eftir tilboði