Verkefni sveitarfélaga eru fjölbreytt og krefjandi. Sérfræðingar KPMG hafa mikla og víðtæka reynslu af fjármálaráðgjöf, endurskoðun, reikningsskilavinnu og áætlanagerð sveitarfélaga. Þá hefur KPMG einnig veitt margvíslega ráðgjöf í upplýsingatækni og verkefnastýringu hjá mörgum sveitarfélögum. Þá bjóða sérfræðingar okkar einnig uppá öfluga lögfræði- og skattaráðgjöf.  

Kröfur og væntingar til þjónustu sveitarfélaga hafa aukist mikið undanfarin ár og krafan um ábyrga og markvissa fjármálastýringu sömuleiðis. 

Fjölmörg sveitarfélög nýta áætlanalíkan KPMG við hina árlegu fjárhagsáætlanagerð. Þá hafa sérfræðingar KPMG aðstoðað sveitarfélög við að innleiða nýtt og skilvirkt verklag við verkefnastjórnun fjárhagsáætlanagerðar með hjálp verkfæra á borð við Teams og Planner. Mikilvægi góðrar verkefnastýringar og að halda góðri yfirsýn yfir verkefni í þverfaglegu vinnuumhverfi hefur sjaldan verið mikilvægara. Í dag er orðið mikið ákall meðal starfsfólks að nýta sérfræðiþekkingu sem býr í mannauðnum þvert á verkefni í stað þess að vinna í sílóum. Með aðgengi að Verkefnastofu KPMG fá sveitarfélög aðgang að okkar færustu sérfræðingum sem hafa áralanga reynslu af því að stýra stórum og flóknum verkefnum. Okkar markmið er að vera til staðar og aðstoða starfsfólk með verkefni, auka yfirsýn þeirra og bæta hæfni.  

KPMG hefur þróað og innleitt stjórnendamælaborð hjá mörgum sveitarfélögum sem hjálpa stjórnendum að auka yfirsýn og bæta vinnulag. Slík mælaborð sækja fjárhagsupplýsingar í fjárhagsupplýsingakerfi sveitarfélaga og birta rauntímaupplýsingar í gagnvirku viðmóti.