COVID-19 - Áhrif á ársreikninga 2020 vegna fjármálagerninga

Á námskeiðinu verður farið yfir möguleg áhrif atburða sem tengjast COVID-19 heimsfaraldrinum á færslu fjármálagerninga.

Á námskeiðinu verður farið yfir möguleg áhrif atburða sem tengjast COVID-19

Á námskeiðinu verður farið yfir möguleg áhrif atburða sem tengjast COVID-19 heimsfaraldrinum á færslu fjármálagerninga. Farið verður yfir þær reglur sem gilda um breytingar á skilmálum lánasamninga, útgáfu hlutafjár og áskriftaréttinda, uppgjör fjárskulda með útgáfu eiginfjárgerninga, virðisrýrnun krafna og upplýsingagjöf í skýringum.

Leiðbeinendur á námskeiðinu eru Jóhann I. C. Solomon og Unnar F. Pálsson, löggiltir endurskoðendur hjá KPMG og Svanhildur Skúladóttir, reikningsskilasérfræðingur hjá KPMG.

Námskeiðið gefur 1,5 endurmenntunareiningu í flokknum reikningsskil og fjármál. 

informative image