Bjarni Eyfjörð Friðriksson

Sérfræðingur

KPMG á Íslandi

Bjarni hóf störf á ráðgjafarsviði KPMG í byrjun árs 2011. ​

Hann hefur lagt áherslu á fasteignaverkefni, m.a. verðmat atvinnuhúsnæðis, verðmat byggingarrétta og komið að áætlanagerð fyrir rekstur fasteigna.​

Bjarni hefur auk þess starfað við verðmatsverkefni í tengslum við alþjóðlega verðmatsstaðla (IFRS) svo sem mat fasteigna, mat á fjármálagjörningum og virðisrýrnunarpróf.​

Einnig hefur Bjarni reynslu af verkefnum fyrir fjármálafyrirtæki s.s. verkefni tengd innleiðingu IFRS 9, úttekt á innramatsaðferðum (IRB), greiningu lánasafna og staðfestingarvinnu tengdri sértryggðum skuldabréfum.​

Önnur verkefni sem Bjarni hefur lagt áherslu á er mat á afleiðum, framkvæmd áhættuvarnarreikningsskila, verðmat skuldabréfa, áætlana- og líkanagerð.​

Áður starfaði Bjarni hjá Eik fasteignafélagi um þriggja ára skeið.​

  • M.Sc. Fjármálaverkfræði, Háskólinn í Reykjavík

  • B.Sc. Fjármálaverkfræði, Háskólinn í Reykjavík