close
Share with your friends

Rekstrar- og fjármálastjóri

Rekstrar- og fjármálastjóri er hluti af framkvæmdastjórn félagsins og ber ábyrgð á rekstri stoðdeildar

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Ábyrgð á innleiðingu á stefnu félagsins 
 • Stuðningur við rekstur og stefnumótun einstakra sviða
 • Stafræn þróun og sjálfvirknivæðing
 • Nýsköpun og þróun lausna
 • Leiðandi í sjálfbærri þróun

Hæfniskröfur

 • Umfangsmikil þekking og reynsla á rekstri og fjármálum
 • Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar
 • Reynsla af stefnumótun og stafrænni þróun

Sækja um hér.

Mannauðsstjóri

Mannauðsstjóri er hluti af framkvæmdastjórn félagsins og ber ábyrgð framkvæmd mannauðsstefnu félagsins

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Yfirumsjón með stefnumótun og framkvæmd mannauðsmála
 • Stuðningur og ráðgjöf til stjórnenda og starfsfólks í mannauðsmálum
 • Umsjón með ráðningum, móttöku nýrra starfsmanna og starfsþróun 
 • Þróun ferla og umbóta á  sviði mannauðsmála

Hæfniskröfur

 • Farsæl reynsla af mannauðsstjórnun
 • Umhyggja og áhugi fyrir fólki

Sækja um hér.

Forstöðumaður viðskiptaþróunar

Forstöðumaður viðskiptaþróunar ber ábyrgð á viðskiptaþróun og nýsköpun í þjónustuframboði

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Ábyrgð á viðskiptaþróun og sölumálum
 • Þróun og greining nýrra viðskiptatækifæra
 • Aðkoma að stefnumótun viðskiptaþróunar þvert á félagið
 • Rekstur CRM kerfis
 • Stuðningur við markaðsmál félagsins

Hæfniskröfur

 • Reynsla af sölu- og markaðsmálum
 • Reynsla af almannatengslum er kostur

Sækja um hér.

Almennar kröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð
 • Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og metnaður
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum 
 • Gott vald á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl

Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á hagvangur.is

Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir geirlaug@hagvangur.is og Sverrir Briem sverrir@hagvangur.is