Gæðaeftirlit og óhæði

Gæðaeftirlit og óhæði

KPMG á Íslandi starfar samkvæmt gæðakröfum, þar á meðal kröfum um óhæði, sem byggðar eru á stöðlum alþjóðlegra samtaka endurskoðenda.

KPMG á Íslandi starfar samkvæmt gæðakröfum.

KPMG á Íslandi starfar samkvæmt gæðakröfum, þar á meðal kröfum um óhæði, sem byggðar eru á stöðlum alþjóðlegra samtaka endurskoðenda (International Federation of Accountants – IFAC).  

Að því er gæðaeftirlit varðar starfar KPMG á Íslandi í samræmi við kerfi sem KPMG International mælir fyrir um og er í samræmi við grundvallarkröfur alþjóðlegra staðla (International Standard on Quality Control 1 (ISQC)). Þær grundvallarkröfur sem gilda um starfsemi KPMG ná til eftirfarandi þátta: 

  • Forystu og gæðastjórnunar. 
  • Óhæðis og siðferðis. 
  • Samþykkis viðskiptavina og verkefna og áframhaldandi viðskipta. 
  • Framkvæmdar einstakra verkefna. 
  • Starfsmannamála. 
  • Eftirlits og framkvæmdar laga og reglna. 

KPMG lítur svo á að áhættu- og gæðastjórnun sé á ábyrgð sérhvers eiganda og starfsmanns félagsins. Eðlislægur þáttur í þessari ábyrgð er nauðsyn þess að skilja og fylgja af árvekni reglum sem KPMG International setur og einnig reglum sem KPMG á Íslandi setur í samræmi við íslensk lög og reglur.