A KPMG Energetikai és Közüzemi Hírlevelében szakértői anyagokat, rövid elemzéseket és iparági információkat osztunk meg. Ezen hírlevelünkben az olvasók figyelmébe ajánlom a KPMG és az SSE közelmúltban együtt megjelentett Hindsight is 2050 vision kiadványát, amely összefoglalja az Egyesült Királyság fő tapasztalatait a villamosenergia szektor dekarbonizációjával kapcsolatban.

2021 Q3 kiemelt eseménye – szakmai vélemény

2021. július 14-én az Európai Bizottság közzétette „Fit for 55” címen javaslatait (összesen 17 dosszié, plusz a csomagot bemutató bizottsági közlemény tartozik ide) a 2050-re elérendő net zéró célok, azaz a kibocsájtás semlegesség eléréséről. A korábbiakhoz képest több területet lefedő javaslatcsomag ambiciózus, elkötelezettséget mutató lépéseket tartalmaz, melyek megvalósulásuk esetén nagy hatást gyakorolnak a teljes iparágra, sőt tágabb értelemben a tagállamok egészére. A javaslatcsomagnak egyik kiemelten fontos eleme, hogy a megújuló alapú villamosenergia termelés EU szinten 2030-ra elérje a teljes villamosenergia termelés 40%-át. Ezt indikatív nemzeti hozzájárulások fogják majd kiegészíteni, amelyek feltüntetik, hogy az egyes tagállamoknak hogyan kell hozzájárulniuk a közös cél eléréséhez. A legutolsó Nemzeti Energia és Klíma Terv azzal számol, hogy a korábbi intézkedések megléte mellett is a magyar megújuló villamosenergia-termelés 2030-ra eléri a 13,5%-ot. Összehasonlításul, a jelenlegi magyarországi érték hozzávetőlegesen 10%.

A javaslatcsomag további kiemelten fontos eleme az EU ETS rendszer szigorítása, amelyhez kapcsolódóan leginkább az alábbi öt dossziét érdemes áttanulmányozni:

  1.  az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszer (EU ETS) reformja a helyhez kötött létesítmények tekintetében, továbbá a rendszer hatályának kiterjesztése a tengeri hajózásra, valamint külön kibocsátás-kereskedelmi rendszer felállítása az épületekre és a közúti közlekedésre
  2. az EU ETS piaci stabilitási tartalékára (MSR) vonatkozó szabályok módosítása
  3. az EU ETS légiközlekedésre vonatkozó szabályainak módosítása
  4. a nemzetközi légiközlekedési CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) rendszer összehangolása az EU ETS rendszerével
  5. az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (karbonvám, Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

Az elérhető kvóták számának intenzívebb csökkentése a mostaninál is magasabb kvóta árat és ebből következően magasabb működési költségszintet generál a fosszilis tüzelésű kapacitások számára. A rendszerszintű szolgáltatásokat Magyarországon jellemzően földgáz tüzelésű kapacitások biztosítják, melyek szintén az EU ETS hatálya alá tartoznak. Magasabb kvóta ár mellett bizonytalanabbá válik ezen kapacitások folyamatos működtetése, hiszen a forgási óraszám visszaesése jelentős kínálatcsökkenést okozhat a rendszerszintű szolgáltatások piacán. A rendszerszintű szolgáltatások kínálatának elégséges volta azonban – kiegészítve a megfelelő hálózati kapacitással – szükséges feltétel a megújuló kapacitások rendszerbe integrálásához, vagyis a javaslatcsomag másik kiemelt elemének teljesüléséhez.

A fentiekből jól látszik, hogy a karbonsemlegességi célok elérése valójában nagyon komplex, kihívásokkal teli piaci helyzetet eredményez, ahol az egyes tényezők változása kapcsán végig kell gondolni, hogy az adott változtatás milyen hatással lesz az energiapiac egyes szereplőire.

Ez az energiaátmenet jelentősen érinti továbbá a pénzügyi világot is, hiszen a befektetők a zöld irányokba fordulnak, ahol kiemelt jelentőséget kapnak a kiváló ESG (environmental, social and governance = környezeti, társadalmi és kormányzati) minősítést megszerző befektetési lehetőségek. A KPMG – a folyamatban lévő több milliárd dolláros programja részeként – a következő 3 évben globálisan 1,5 milliárd dollárt fektet be ESG-stratégiája megvalósításába. A program célja, hogy a társaság és tagvállalatai a lehető leghatékonyabban támogathassák ügyfeleik fenntarthatósági törekvéseit. A fenti változások eredményeként a tőkebefektetések új irányokat vehetnek és kiléphetnek a hagyományos, meglévő fosszilis befektetések keretei közül. Ez az irányváltás az ESG érintettségű részvények (akár fosszilis iparági szereplők esetében is) hagyományos részvényekhez mért jobb tőzsdei teljesítményében is tetten érthető volt az utóbbi időben, beleértve a COVID-19 világjárvány időszakát is.

KPMG megoldás

A KPMG magyar csapata megalkotott egy az EU-s CO2 piacot leképező és árelőrejelző modellt többféle szcenáriót elemezve, amely megoldást jelenthet a jövőbeli bizonytalanságokra való felkészülés során. Ezen modell segítségével Ön is kidolgozhat különböző stratégiákat a jövő kihívásaira és az időben megkezdett tervezéssel segítheti a későbbi legjobb válaszok megalkotását.

Losonczy Géza

Associate Partner

KPMG Tanácsadó Kft.

E-mail