close
Share with your friends

Adóriadó

Adóriadó

Magánszemélyek élőmunkájával kapcsolatos legfontosabb változások a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében

További tartalmak

Magyarország Kormánya bemutatta legújabb intézkedéseit a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében. Az alábbiakban összefoglaljuk a magánszemélyek élőmunkájával kapcsolatos legfontosabb intézkedéseket, változásokat.

Társadalombiztosítási terheket érintő változások

A korábbi rendeletekben meghatározottakon túl az alábbi tevékenységeket főtevékenységként végző adózók esetében is alkalmazhatók a korábban megfogalmazott kedvező szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, járulék, valamint rehabilitációs hozzájárulás szabályok:

 • növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),
 • egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),
 • egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),
 • dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),
 • dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),
 • vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),
 • desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),
 • szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),
 • sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05),
 • szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).


Állami támogatások

Munkavállalónak adott támogatások

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére támogatást nyújt.

A támogatás főbb feltételei

 • az adott munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
 • a  támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a  gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
 • az előző ponttal összefüggésben a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette.

Nem nyújtható támogatás azonban munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás és munkaerő-kölcsönzés tekintetében.

A támogatás részletei

 • A támogatás időtartama legfeljebb három hónap.
 • A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj - általános szabályok szerint megállapított - személyi jövedelemadó, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.
 • A támogatás mértéke azonban nem haladhatja meg az adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
 • A támogatás köztehermentes.

A támogatáshoz kapcsolódó egyes vállalások

 • A munkavállaló vállalja továbbá, hogy
 • a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és
 • azt, hogy a  kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a  támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a  csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek, illetőleg
 • azt, hogy egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

A munkaadó vállalja

 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig,
 • azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor,
 • azt, hogy a  támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,
 • azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

A kutató-fejlesztő tevékenységet végzők támogatása

A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal támogatást nyújt a munkáltató részére, annak kérelmére.

A támogatás főbb feltételei

 • a munkavállaló ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban,
 • a munkaadó a kérelmében bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a  veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a  gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését.

Nem nyújtható támogatás azonban munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás és munkaerő-kölcsönzés tekintetében.

A támogatás részletei

 • A támogatás időtartama legfeljebb három hónap.
 • A  támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a  318 920 forintot, azzal, hogy
 • ha a  munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy
 • ha a  munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a  670 000 forintot nem éri el, akkor a támogatást összegét arányosan kell meghatározni.

A támogatáshoz kapcsolódó egyes vállalások

A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy

 • megtartja a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát,
 • az adott munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,
 • a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt.

© 2020 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungary limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kapcsolat

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Ajánlatkérés