close
Share with your friends

Financial Risk & Regulation Hírlevél

Financial Risk & Regulation Hírlevél

További tartalmak

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2018 Május
A BCBS egy új sztenderd módszert (SA) vezet be a működési kockázati tőkekövetelmény számítására, amely kiváltja majd a korábbi módszertanokat. Az új sztenderd módszert várhatóan 2022. január 1-jétől kezdődően, fokozatosan kell bevezetni.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2018 Június
Az ESMA ideiglenesen felfüggeszti a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő értékesítését, és korlátozza a CFD termékek lakossági ügyfeleknek történő eladását.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2018 Július
Habár a MiFID II 2018. január 3-án hatályba lépett, számos kérdést érintően még most is nagy a bizonytalanság a hazai és nemzetközi piacon. Ennek köszönhetően folyamatosan jelennek meg új, a jogszabály értelmezését segítő anyagok, amelyeket jelen hírlevelünkben mutatjuk be.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2018 Szeptember
A befektető-védelmi intézkedések egyik jelentős szabályozói csomagja a PRIIPs rendelet, amely a befektetési csomagtermékek és a biztosítás alapú befektetések (PRIIP-ek) kapcsán ír elő átlátható, világos, összehasonlítható és nem félrevezető ügyfél-tájékoztatást. 

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2018 December
A közelmúltban az Európai Bankhatóság (EBH) közzétette elemzését a Bázel 4 szabályozás EU-s bankokra gyakorolt hatásáról. Az elemzés és KPMG számításai alapján egy átlagosan 25 %-os tőkekövetelmény növekedés várható a nagyobb, nemzetközileg aktív bankoknál.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2019 Január
A szabályozó hatóságok először a régi referencia kamatok rendszerének megreformálásával próbálkoztak, de az ügyletkötések volumene ezután sem növekedett számottevően, ezért új referencia kamatok bevezetése mellett döntöttek. Hírlevelünk a referencia-kamat rendszer reformját járja körbe.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2019 Február
Az EBA kihirdette véglegesített iránymutatását a nem teljesítő és átstrukturált kitettségek nyilvánosságra hozataláról. Az iránymutatásokat 2019. december 31-től alkalmazni kell.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2019 Március
A 2019. januári hírlevelünkben részletesen bemutattuk az új referencia kamatlábakra vonatkozó globális helyzetet és feladatokat. Jelenlegi hírlevelünkben ezen új kamatlábak elterjedésének lehetőségeit mutatjuk be.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2019 Május
Az Európai Bankhatóság (EBA) felülvizsgálta a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó kiszervezési irányelveit, és publikálta az új előírásokat tartalmazó szabályrendszert, amely pár hónapon belül már alkalmazandó lesz.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2019 Június
A hitelkockázathoz kapcsolódó partnerkockázat tőkeszükséglet szabályai módosulnak. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság az SM-t és az MtMM-et egy új, sztenderd módszerrel helyettesíti, amely az úgynevezett Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR).

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2019 Július
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/2365 számú rendelete, az SFTR rendelet, az értékpapír-finanszírozási ügyleteket kötő intézmények számára ír elő kötelezettségeket. Ezen kötelezettségek egy része már alkalmazandó, azonban a legnagyobb kihívást és felkészülést jelentő riportálási kötelezettségnek első lépcsőben 2020. április 12-étől kell eleget tennie az érintett piaci szereplőknek.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2019 Augusztus
2019. májusában az Európai Parlament és Tanács kiadta a CRR2 rendeletet, illetve a CRD V irányelvet. A szabályozási csomag folytatja a bázeli szabályok EU-s implementálását, illetve bizonyos változtatásokat eszközöl a pénzügyi szektor biztonságának és hatékony működésének érdekében.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2019 Október
A felügyelt intézményeknek számos szabályozói előírásnak és jogszabálynak kell megfelelniük, amit az MNB rendszeresen ellenőriz. Ezek során a jogszabályi előírások és a módszertani ajánlások betartatása mellett a Felügyelet jelentős méretű bírságot is kiszabott, ezek összesített értéke a 2019-es év eleje óta már meghaladta az 1 milliárd forintot.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2019 November
A Magyar Nemzeti Bank a közelmúltban kiadott két ajánlást a biztosítók és viszontbiztosítók irányítási rendszerére, illetve a biztosítástechnikai tartalékok meghatározására vonatkozóan.

Financial Risk&Regulation Hírlevél - 2019 December
A Magyar Nemzeti Bank által a közelmúltban kiadott ajánlások közül kettő, bankokra és tőkepiaci intézményekre vonatkozó ajánlás legfontosabb előírásait mutatjuk be jelen hírlevelünkben. Ezen ősszel kiadott ajánlásokból egy már most is alkalmazandó, egy pedig jövő év elejétől.

Kapcsolat

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Ajánlatkérés