IFRS-hírlevél - 2017. május-június

IFRS-hírlevél - 2017. május-június

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, az IFRS-ek aktualitásaival foglalkozó kiadványainak 2017. május-júniusi számaiban megjelent információkról.

1000

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél – 39. szám
Az Európai Tanács a májusi ülésén folytatta dinamikus kockázatkezelési (dynamic risk management, DRM) projektjének megbeszélését. Az egyeztetés során két terület kapott kiemelt figyelmet: a nettó kamatmarzs (net interest margin, NIM) stabilizálása és a törzsbetét (core deposit) modellezés.
Ezenkívül a Bizottság elé került egy oktatási program is, valamint az ülésen szó esett:

• a dinamikus kockázatkezelési (DRM) tevékenységek alkalmazási lehetőségeiről a nettó kamatmarzs stabilizálása érdekében;
• bemutatták hogyan lehet derivatívákat felhasználni egy olyan célportfolió elérésére, amely stabilizálja a nettó kamatmarzsot,
• illetve összegyűjtötték azon releváns információkat, amelyek figyelembe vehetők a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez.
Következő lépésként az alábbi témák megvitatását tűzték ki célul:
• az előtörlesztésből származó kockázat és a portfóliók dinamikus természete;
• a DRM jelenlegi bemutatása a pénzügyi kimutatásokban.

________________________________________

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél – 40. szám
Előtörlesztési jellemző negatív kompenzációval

• A Tanács megvizsgálta a nyilvános tervezetre érkezett visszajelzéseket, mely azon esetek besorolásával és SPPI kritériumnak történő megfelelésével foglakozik, ahol az adósnak joga van olyan előtörlesztési lehetőségre, melyben az előtörlesztés összege kevesebb mint a teljes fennálló tőke- és kamatkötelezettség, a hitelező pedig kényszeríthető ennek elfogadására („make-whole” előtörlesztési opció).
• Az egyeztetés alapján a júliusi ülésen újratárgyalják a kulcsfontosságú kérdéseket, annak érdekében, hogy 2017 októberében kibocsáthassák a végleges módosításokat.


Dinamikus kockázatkezelés

Az ülésen bemutatták azon főbb eseményeket, amelyek hatással lehetnek a dinamikus kockázatkezelési portfólió összetételére. A Tanács egyelőre nem hozott döntést a témával kapcsolatban, de általában egyetértett a bemutatott események DRM portfólióra gyakorolt hatásával.

________________________________________

IFRS 15 - Légitársaságok
Néhány hónap múlva hatályba lép az új bevétel standard, az IFRS 15 – Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek címmel, amely megváltoztatja a légitársaságok számára a jegybevételek, légi rakományhoz kapcsolódó számlák, hűségpontok és változtatási díjak korábbi számviteli elszámolását. A kiadvány az implementációs projektek végéhez közeledő társaságok számára nyújt segítséget azzal, hogy összefoglalja a legfontosabb szem előtt tartandó szempontokat, illetve a korábbiaknál egy részletesebb gyakorlati útmutatót is tartalmaz.
További váratlan változásokat is hozhat az IFRS 15 bevezetése, amely lényegesen részletesebb előírásokat tartalmaz, mint a jelenleg hatályban lévő IAS 18 standard. Éppen ezért kiemelkedő fontosságú, hogy a számviteli hatásokat részletesen megvizsgálják a társaságok, illetve elengedhetetlen egy szélesebb, a társaság egyéb területeire is kiterjedő, teljes körű vizsgálat is (pl. a standard adózásra, illetve a munkavállalói bónusz programokra gyakorolt hatása).
A kiadvány felsorakoztatja a KPMG a témában összeállított segédanyagait és alkalmazási útmutatóit.
 

Kapcsolat