IFRS-hírlevél - 2016. december

IFRS-hírlevél - 2016. december

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2016. decemberi számaiban közzétett információkról.

1000

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

Az IASB decemberi ülésén folytatta a tőkejellemzőkkel rendelkező pénzügyi instrumentumok témájának megvitatását, miután korábban megvizsgálta a Gamma megközelítés szerinti besorolást azon eszközök esetében, amelyek megfelelnek az IAS 32 definíciója szerinti visszaváltható instrumentumokra vonatkozó kivételnek, valamint a kivétel fenntartásának további előnyeit is. Megvitatták továbbá a Gamma megközelítés lehetséges használatát a származékos tőkeinstrumokkal kapcsolatosan, különösen azon gyakorlati kérdéseket, amelyek az IAS 32 standard „fixet fixre” feltétel alkalmazásával kapcsolatban merültek fel.

További kérdések, melyekről a jövőbeli üléseken tárgyalnak:

  • szerződéses jogok és kötelezettségek tartalma, valamint ezek kapcsolata a jogi és szabályozói követelményekkel,
  • a tőkeinstrumok megjelenítése, kivezetése és átsorolása.

A Tanács továbbá vállalta, hogy napirendre tűz egy szűk körű projektet az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard szerinti besorolásról azon pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, amelyek úgynevezett „symmetric make-whole” előtörlesztési opcióval bírnak, mely előtörlesztési opcióval rendelkező pénzügyi eszközök esetében az előtörlesztés összege lehet kevesebb vagy több is, mint az előtörlesztéskor fennálló meg nem fizetett tőke és kamat összege.

A decemberi ülésen nem tárgyaltak a makrofedezeti ügyletek számviteli kezeléséről.


 

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

IFRS Illusztratív közzétételek Befektetési Alapoknak – Év végi pénzügyi kimutatások

A kiadvány azon IFRS-eket foglalja össze, amelyek 2016. december 15-én már hatályba léptek, és amelyeket a vállalatoknak a 2016. január 1-jén kezdődő üzleti évükre vonatkozóan kell alkalmazniuk (jelenleg hatályos követelmények). Azon IFRS-ek korai alkalmazását, melyek a 2016. január 1-jét követően kezdődő üzleti évekre vonatkozóan lépnek hatályba (jövőbeni követelmények), jelen kiadvány nem szemlélteti. A kiadvány a befektetési alap-specifikus kérdésekre koncentrál, így nem mutat be általánosabb jellegű vagy a befektetési alapok által nem végzett feladatokhoz kapcsolódó közzétételeket, pl. értékvesztés, fedezeti számvitel, munkavállalói juttatások, stb. Ezen témákhoz kapcsolódó útmutatást az IFRS Illusztratív közzétételek – Év végi pénzügyi kimutatások nyújt. Az IFRS-ek és azok értelmezései az idők folyamán változnak, így a kiadvány nem helyettesíti a standardokat és azok értelmezéseit. A pénzügyi kimutatások összeállításánál az érvényes jogi és szabályozási környezetet is figyelembe kell venni, ugyanakkor a kiadvány nem tartja szem előtt egyetlen konkrét jogrendszer szabályait sem.


 

IFRS Illusztratív közzétételek Befektetési Alapoknak – Év végi pénzügyi kimutatások

Az IFRS és US GAAP összehasonlítása: Áttekintés (2016. december)

A kiadvány célja, hogy segítséget nyújtson az olvasó számára az IFRS és US GAAP közötti jelentős különbségek megértésében. Az összehasonlítás a 2016. január 1-től kezdődő üzleti évre alkalmazandó IFRS és US GAAP standardok alapján történt – figyelmen kívül hagyva azon standardokat és értelmezéseket, amelyek később lépnek hatályba, ám előalkalmazásuk lehetséges lett volna a 2016. január 1-jével kezdődő üzleti évre. Emellett a következő témákkal külön fejezetben foglalkozik a kiadvány:

  • Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek
  • Lízing

Az IASB és FASB most már önálló napirendjét követi – a jövőben bármilyen átfedés a szabályozásban inkább a véletlen műve lesz, mint tervezett. Ennek hatására még fontosabbá válik megérteni a különbséget az IFRS és US GAAP között a pénzügyi beszámolók készítői és felhasználói számára. Ebben kíván segítséget nyújtani a kiadvány 2016-os változata.


 

Az IFRS és US GAAP összehasonlítása: Áttekintés (2016. december)

Kapcsolat