close
Share with your friends

Kérdőjelek

Kérdőjelek

Kérdőjelek kiadványunkban olyan számviteli kérdéseket taglalunk, melyek jelentős hatást generáló döntésekhez vezetnek.

Kiadványunkban olyan számviteli kérdéseket taglalunk, melyek jelentős hatással bírnak.

2017

Származékos ügyletek és a számviteli törvény egyéb módosításai – megoldásdömping
2017-01-09 – Hírlevelünk jelen számában elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) 2016. november 25-én kihirdetett származékos ügyletekkel kapcsolatos régóta várt hiánypótló pontosításait tekintjük át, amelyek rendezik a származékos ügyletekre vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazása során felmerült kérdések többségét.

 

2016

A számviteli törvény 2017-től hatályos módosításai – szezon előtti kiigazítások
2016-07-20 – Hírlevelünk jelen számában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) 2016. június 15-én kihirdetett főbb módosításait tekintjük át, illetve az ezekkel összefüggésben felmerülő kérdéseket. A módosítások többsége a 2017-ben induló üzleti évtől lép hatályba, de már a 2016-ban induló üzleti évekre is alkalmazható. Külön jelöltük, ahol a hatálybalépés ettől eltér.

Aktuális kérdések – Tavaszi csokor
2016-03-29 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása számos aktuális kérdést vesz górcső alá.

 

2015

A számviteli törvény 2016-tól hatályos módosításainak módosítása – őszi csemege
2015-12-04 – Hírlevelünk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) előírásait pontosító jogszabály lényegesebb elemeit foglalja össze. Az ezen új előírásokat tartalmazó 2015. évi CLXXVIII. törvényt 2015. november 26-án hirdették ki, a módosítások a 2016. január 1-jétől induló üzleti évtől alkalmazandóak.

A számviteli törvény EU-irányelvhez kapcsolódó változásai 2015-ben – nyári koktél
2015-07-21 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk ezen száma bemutatja a számviteli törvény 2015. július 3-án kihirdetett főbb módosításait.

Kérdőjelek a tőkében – Semmi sem az, aminek látszik?
2015-04-09 – Hírlevelünk aktuális számában a gazdasági társaságoknál a tőkével kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdésekre, illetve a releváns jogszabályi változásokra hívjuk fel a figyelmet. Kiadványunk abból a szempontból is rendhagyó, hogy elsősorban nem számviteli, hanem társasági jogi témákat feszeget, amelyeknek azonban komoly adózási és elszámolásbeli következményei lehetnek.

Céltartalékok, avagy az óvatosság elve
2015-03-01 – A számviteli törvény előírásaival foglalkozó hírlevelünk ezúttal a céltartalékok képzése kapcsán felmerülő kérdésekre világít rá.

 

2014

A számviteli törvény változásai 2014-ben
2014-12-12 – Az előző évekhez hasonlóan hírlevelünkben idén is áttekintjük a számviteli törvény („Szt.”) tárgyévi főbb módosításait. Ezek egyrészt az új Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 2014. március 15-i hatálybalépéséhez kapcsolódnak, a változások másik csoportját pedig a 2014. november 26-án kihirdetett 2014. évi LXXIV. törvény módosításai alkotják.

Tárgyi eszközök és készletek közötti átsorolás – Egyik kutya, másik eb
2014-11-28 – A számviteli törvény szabályaival foglalkozó jelen hírlevél aktualitását a számviteli törvény 2014. november 26-án kihirdetett módosítása adja, amely meghatározza azt az időpontot, amikor a tárgyi eszközök és készletek besorolását meg kell változtatni, az adott eszközt át kell sorolni.

Saját fejlesztés – „Kincskeresők”
2014-10-01 – Jelen hírlevél a vállalkozási tevékenységet szolgáló saját fejlesztések számviteli elszámolásával kapcsolatos egyes gyakorlati kérdésekre világít rá.

Goodwill – avagy számviteli „Ki mit tud?”
2014-07-24 – A magyar számviteli törvény cégvásárlás, üzleti vagy cégérték számviteli elszámolására vonatkozó szabályainak gyakorlatba való átültetése sokszor nehézségekbe ütközhet. A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása e gyakorlati kérdésekre hívja fel a figyelmet.

Engedmények, felárak és függő ellenérték
2014-06-05 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása az engedmények, felárak és függő ellenérték témakörökkel foglalkozik.

Aktuális kérdések – egy kis ez, egy kis az
2014-04-29 – Hírlevelünkben csokorba szedtünk néhány olyan gyakorlati témát, amely sem a beszámoló készítése, sem az egyes ügyletek elszámolása során nem hagyható figyelmen kívül.

Bekerülési érték – mennyi az annyi
2014-03-31 – Jelen kiadványunk a számviteli törvény bekerülési értékre vonatkozó szabályaival kapcsolatos gyakorlati kérdésekből szemezget.

Új Polgári Törvénykönyv: Pénzügyi lízing vagy bérlet – A ló túlsó oldalán
2014-03-03 – Jelen hírlevelünk a 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk. által használt pénzügyi lízing fogalmát járja körül számviteli szemszögből.

Fióktelep – a barkácsboltból
2014-02-17 – Hírlevelünk jelen kiadása elsősorban a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeivel kapcsolatos, számvitelt érintő kérdéseket járja körül.

 

2013

Számvitelt érintő jogszabályváltozások – vegyes saláta
2013-12-20 – Hírlevelünkben a számvitelt érintő 2013. évi törvényekből, rendeletekből, jogszabály-módosításokból szemezgetünk.

Késedelmes fizetések – Eső után köpönyeg
2013-12-02 – Hírlevelünkben a Ptk. késedelmes fizetéssel összefüggő új előírásairól és a számviteli törvény kapcsolódó rendelkezéseinek módosításáról adunk hírt.

Idegen ingatlanon végzett beruházás – itt a vége, fuss el véle
2013-10-18 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása az idegen ingatlanon végzett beruházások kérdéskörét járja körül.

Elektronikus számlázás / e-invoicing
2013-10-08 – Egyre elterjedtebb a vállalatok közötti elektronikus számlázás. Hírlevelünk az e-számla bevezetésére történő átállásban nyújt segítséget.

Használaton kívüli eszközök
2013-09-30 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása a használaton kívüli eszközökkel kapcsolatban felmerülő számvitelt érintő kérdésekkel foglalkozik, amelyeknek adóvonzatai is lehetnek.

Elhatárolások – elhatározások
2013-07-03 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása az időbeli elhatárolások témakörét veszi górcső alá.

Aktuális kérdések – Tavaszi csokor

Aktuális kérdések – Tavaszi csokor

Kapcsolat