IFRS-hírlevél - 2016. április

IFRS-hírlevél - 2016. április

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2016. áprilisi számaiban megjelent információkról.

1000

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 53. szám

Áprilisi ülésén az IASB kibővítette az IFRS 9 bevezetése alóli átmeneti mentesség jogosultjainak kategóriáját, ezzel válaszolva az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok és IFRS 4 Biztosítási szerződések együttes alkalmazása elnevezésű nyilvános tervezetre kapott véleményekre. A visszajelzések alapján a vállalatok nagyon szűk köre alkalmazhatta volna csak az ideiglenes mentességet, és ezért módosítást javasoltak a kritériumok terén, mely növelné a jogosult gazdálkodó egységek számát. Ennek következtében a Tanács felülvizsgálta a feltételeket és kibővítette a hatókört, hogy magába foglaljon minden tevékenységet, ami túlnyomórészt biztosítással kapcsolatos. Ez magában foglalja a befektetési szerződések kibocsátását, melyeket eredménnyel szemben valós értéken értékelnek és egyéb biztosítási tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségeket, de egy megnövelt határértékkel.

Az IASB megerősítette, hogy kibővíti a közzétételek körét, illetve módosított néhány korábbi közzétételi kötelezettségen is, hogy megkönnyítse a pénzügyi beszámolók felhasználói számára az ideiglenes mentességet használó és nem használó vállalatok összehasonlítását anélkül, hogy a beszámolókészítőkre túlzott költségeket róna. Ezen kívül további döntések születtek az „overlay approach” módszerével kapcsolatosan is. Az IASB pontosította, hogy a minősített pénzügyi eszközök köre tartalmazhat olyan többleteszközöket, amelyeket a vállalat szabályozói vagy tőkekövetelmény miatt tart. A fennmaradó kérdéseket az IASB májusban fogja megtárgyalni. A végleges módosítások várható közzététele szeptemberre várható.

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 53. szám

First Impressions – IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek

Az IASB új standardja a bevétel megjelenítésről a legtöbb vállalat számára jelentős kérdéseket jelent. Sokakat meglepett a bevezetési szakasz hossza és komplexitása. Azok a vállalatok, amelyek még nem kezdték el a standardra való felkészülést, most már bátran nekikezdhetnek – mivel az IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek standardot legkésőbb 2018-tól alkalmazniuk kell az IFRS szerinti beszámolót készítőknek. Az új követelmények a különböző vállalatokat eltérően fogják érinteni. Minden vállalatnak értékelnie kell az új standard hatásait a szélesebb üzleti vonatkozások tekintetében – pl. szerződéses marginok, rendszerek és folyamatok változása, hitelkovenánsoknak való megfelelés. Azok a vállalatok, amelyek csomagban árulnak termékeket vagy szolgáltatásokat, esetleg jelentősebb projektekben vesznek részt – pl. telekommunikációs, szoftver-, mérnöki, építőipari és ingatlanágazat – jelentős változásokat tapasztalhatnak a bevétel megjelenítésének időzítésében. A First Impressions kiadványt felülvizsgálták, átdolgozták és aktualizálták, hogy emészthető és érthető betekintést nyújtson az új, 2016. áprilisában pontosított és példákkal kiegészített standard előírásaiba.

First Impressions – IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

A hírlevél legújabb száma foglalkozik az IASB áprilisi ülésén vitatott tőkejellemzőkkel rendelkező pénzügyi instrumentumok témájával. A Tanács a gyűlésen megvitatta, hogy:

  • a különálló és a beágyazott derivatívákra vonatkozik-e bármilyen, a fennmaradó összegtől függő kötelezettségeket bemutató közzétételi követelmény; valamint
  • az eredmény és egyéb átfogó jövedelem (OCI) hozzárendelését a törzsrészvényeken kívüli (származékos és nem származékos) tőkekövetelésekhez.

A 2015-ös Napirendi konzultációval kapcsolatosan is érkeztek visszajelzések a Tanácshoz, melyekkel ezen az ülésen foglalkoztak. Nyilvánvaló volt, hogy a jelenlegi IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás standard követelmények alkalmazása még mindig okoz problémákat, főként az összetett feltételekkel kibocsátott új instrumentumok tekintetében. A projekt következő lépése a maradványérték definíció finomításának vizsgálata lesz. Továbbá a Tanács tovább vizsgálja az eredményben vagy OCI-ban bemutatott maradványösszeghez kapcsolódó bevétel és ráfordítás bemutatását, a származékos tőkekövetelmények közzétételi követelményeit és az eredménytételek tőkeelemekhez való hozzárendelését. Az áprilisi ülésen nem került sor a makrofedezeti ügyletek számviteli kezelésének tárgyalására.

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

IFRS – A bankszektor hírlevele (2016 Q1)

A 2016. évi I. negyedéves kiadvány azon IFRS-eket érintő módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik, melyek a bankokat közvetlenül érintik, valamint elemzi a hatósági követelmények lehetséges számviteli hatásait is. Az EU várhatóan 2016. második felében fogja jóváhagyni az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standardot. Mostanra a legtöbb bank a bevezetési projektek sűrűjében van: a „régi stílusú” értékvesztési modelleket lecserélik egy újra, mely már képes a várható hitelezési veszteség számszerűsítésére. A várható hitelezési veszteség méréséhez szükség van jövőbeli gazdasági feltételekkel kapcsolatos kilátások figyelembe vételére és annak becslésére, hogy ezek hogyan fogják a hitelminőséget befolyásolni. A kiadvány bemutat néhány feltörekvő gyakorlatot ennek a komplex helyzetnek a kezelésére. Olvasható továbbá egy összehasonlítás is, melyben nyolc jelentősebb európai bank IFRS 9 szerint elkészített beszámolóját vizsgálták meg a közzétételek szempontjából, valamint az OTC-derivatívák ügyfelek által történő klíringje néhány számviteli kihatásának bemutatása is.

IFRS – A bankszektor hírlevele (2016 Q1)

Kapcsolat