Az adótörvényekben várható módosítások

Az adótörvényekben várható módosítások

Az adótörvényekben a T/10537. számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján várható módosítások

További tartalmak

A jogszabálytervezet szerint az adótörvények számos ponton változnának. 

Az adózás rendjéről szóló törvényben átalakítanák az online számlázást, százezer forintra csökkenne a tételes áfaadat-szolgáltatás, és változások várhatóak a végrehajtás során.

A személyi jövedelemadót érintő javaslatok közül kiemelendő a munkavállalók mobilitásának elősegítése céljából bevezetendő, illetve megemelni kívánt kedvezmények, mint például az adómentesen adható mobilitási célú lakhatási támogatás, valamint a munkába járás költségtérítése adómentes határának kilométerenkénti 9-ről 15 forintra emelése. Társadalombiztosítási szempontból jelentős a harmadik országbeli állampolgárok unilaterális mentességével kapcsolatos újabb szigorítás.  

A társasági adóváltozások jellegüket tekintve tartalmaznának egyfelől szigorításokat, elsősorban a rendeltetésszerű joggyakorlás mentén, másfelől új kedvezményes elemeket is bevezetnének. Jelentősen változna a társasági adóban a jogdíj fogalma, a helyi iparűzési adóban pedig saját jogdíj-fogalom jelenne meg. A javaslat eredményeképpen a Kiva alapja az eddigi pénzforgalmi szemléletű eredmény helyett a tőkeműveletek eredménye lenne. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban történő vagyoni betétszerzés illetékkötelezettségének megállapításánál a kapcsolt vállalkozói viszonyt kibővítenék, olyan módon, hogy azt nemcsak gazdálkodó szervezetek, hanem valamennyi személy viszonylatában kellene vizsgálni.

Módosítanák a szabályozott ingatlanbefektetési társaság státusz megszerzésének feltételeit a piaci szereplők igényei szerint (induló tőke, tulajdonlási korlát); bővülne a tulajdonolható eszközök köre, pontosítanának egyes fogalmakat, valamint osztalékfizetést érintő változásokat is várhatóak. Az alábbiakban lássuk az egyes törvényekhez kapcsolódó konkrét javaslatokat.

Kapcsolat

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Ajánlatkérés