IFRS-hírlevél - 2016. március

IFRS-hírlevél - 2016. március

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2016. márciusi számaiban megjelent információkról.

1000

IFRS Illusztratív közzétételek – Tömörített évközi pénzügyi kimutatások

A kiadvány azon IFRS-eket foglalja össze, melyek 2016. március 15-én már hatályba léptek, és melyeket a vállalatoknak a 2016. január 1-jén kezdődő üzleti évükre vonatkozóan kell alkalmazniuk (jelenleg hatályos követelmények). Azon IFRS-ek korai alkalmazását, melyek a 2016. január 1-jét követően kezdődő üzleti évekre vonatkozóan lépnek hatályba (jövőbeni követelmények), a jelen kiadvány nem szemlélteti. A kiadvány csak az IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás standard követelményeit szemlélteti, a tömörített pénzügyi kimutatások közzétételi követelményekre vonatkozó kivételekkel. Ugyanakkor az IFRS-ek és azok értelmezései az idők folyamán változnak, így a jelen kiadvány nem helyettesíti a standardokat és azok értelmezéseit. A pénzügyi kimutatások összeállításánál az érvényes jogi és szabályozási környezetet is figyelembe kell venni, ugyanakkor a kiadvány nem veszi tekintetbe egyetlen konkrét jogrendszer szabályait sem. Például az IFRS nem írja elő, hogy az anyavállalatnak külön pénzügyi kimutatásokat kell készítenie, és a jelenlegi kiadvány csak a konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozik. Az IFRS első alkalmazására vonatkozó előírásokról az Insights into IFRS 2015/2016-os 12. kiadása szolgáltat bővebb információkat. A pénzügyi kimutatások lehetséges közzétételeinek listája ezen az oldalon olvasható.

IFRS Illusztratív közzétételek – Tömörített évközi pénzügyi kimutatások

IFRS Illusztratív közzétételek – Bankok év végi pénzügyi kimutatásai (2016. március)

Ez a kiadvány segítséget nyújt IFRS-alapú pénzügyi kimutatások készítéséhez. Egy fiktív, általános banki tevékenységet folytató bankcsoport példáján keresztül szemléltet egy lehetséges beszámolóformátumot. A kiadvány az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard korai alkalmazására mutat be példa-közzétételeket, és az IFRS 9 standarddal egy időben alkalmazandó egyéb, módosuló standardokat is számításba veszi. Feltételezi, hogy a bankcsoport továbbra is az IAS 39 fedezeti számvitelre vonatkozó előírásait alkalmazza, nem pedig az IFRS 9 fedezeti elszámolásra vonatkozó követelményeit. A kiadvány az IFRS 9 kivételével a 2015. január 1-jét követően kezdődő üzleti évekre vonatkozóan hatályos standardok korai alkalmazását nem mutatja be. A 2015. december 31-én hatályos standardokat veszi számításba, melyeket a vállalatoknak a 2015. január 1-jén kezdődő üzleti évre kell alkalmazniuk. Az IFRS 9 új, összetett standard, követelményeinek értelmezése a beszámolókészítők, könyvvizsgálók, szabályozók és más érintettek között jelenleg is zajló egyeztetések tárgyát képezi, így a kiadványnak nem az a célja, hogy bemutassa, hogyan kell értelmezni a standard követelményeit, inkább azt kívánja szemléltetni, hogy melyek a lehetséges közzétételi követelmények, amelyeket alkalmazni szükséges az előírások egy adott értelmezése esetén. Nem célja továbbá, hogy az IFRS-ek közzétételi követelményeiről teljes és kimerítő összefoglalót adjon, hanem kifejezetten csak a bankok számára releváns közzétételi követelményeket tartalmazza. Nem helyettesíti az IFRS-standardokat és -értelmezéseket sem.

IFRS Illusztratív közzétételek – Bankok év végi pénzügyi kimutatásai (2016. március)

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 52. szám

2015 decemberében az IASB kiadott egy nyilvános tervezetet, melyben az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard és az új biztosítási standard különböző hatálybalépési dátuma miatti aggodalmakra reagált. A márciusi gyűlésen az IASB megvitatta a tervezetre kapott észrevételeket, és kulcsfontosságú döntéseket hozott, melyek irányt mutatnak a tervezet újbóli megvitatásához és a változtatások véglegesítéséhez. A visszajelzések alapján a pénzügyi kimutatások felhasználói inkább az overlay approach-ot részesítenék előnyben, amely lehetővé teszi az IFRS 9-re való áttérés eredményhatásának kiszűrését a biztosítási tevékenységekhez kapcsolódó eszközökre vonatkozóan. Ezzel szemben a pénzügyi kimutatások készítői inkább az IFRS 9 alóli ideiglenes mentességet támogatták. Azonban mindkét csoport egyetértett abban, hogy szükséges lenne az átmeneti mentességre jogosultak körének kibővítése. A Testület megerősítette, hogy mindkét megközelítést megtartja választási lehetőségként és az ideiglenes mentesség alkalmassági kritériuma a beszámolót készítő egység szintjén értékelik. Továbbá egyetértés volt abban is, hogy szükséges lenne egy előre meghatározott lejárati dátum az ideiglenes mentességre vonatkozóan. Az IASB a fennmaradó technikai kérdéseket március és április folyamán fogja megvitatni. Többek között meg fogja vizsgálni az alkalmassági kritériumot, további közzétételi kötelezettségeket és az ideiglenes mentesség lejárati dátumát is. Az IFRS 4 Biztosítási szerződések standard végső módosításait várhatóan 2016 szeptemberében véglegesítik.

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 52. szám

Kapcsolat