BCM-körkép 2011

BCM-körkép 2011

Informatikaikockázat-kezelési csoportunk hiánypótló országos felméréssel értékelte, hogy a vezető vállalatok és közintézmények hogyan kezelik az üzletfolytonosság kérdéskörét. Az eredményekből kitűnik, hogy a magyarországi szervezetek többsége még nem rendelkezik olyan keretrendszerrel és tervekkel, amelyek kellő védelmet nyújtanak a nem várt események kezelésekor.

1000

Az első valóban széles körű hazai BCM-felmérés számos tanulságos megállapítással szolgált a hazai BCM-keretrendszerek minőségéről, illetve e kockázatkezelési gyakorlat elterjedtségéről.

 

50 kérdésből álló online felmérésünket 83 szervezet töltötte ki, amelyek jellemezően a pénzügyi, illetve az informatikai és telekommunikációs szektorok képviselői, de szép számmal válaszoltak megkeresésünkre termelő és kereskedelmi vállalatok, illetve – a hazai sajátosságok okán – szolgáltató központok is. 

 

A résztvevők mindössze harmada gondolta úgy, hogy kész és működőképes BCM-keretrendszerrel rendelkezik, vagyis a hazai üzletfolytonosság-tervezés jelentős lemaradással követi a nyugat-európai és különösen az angolszász országok gyakorlatát. A pénzügyi szektorban ez az arány 53%, az info- és telekommunikációs társaságoknál 39%, a szolgáltató központoknál 17%, míg a termelő- és kereskedelmi vállalatok mindössze 10%-a dolgozott már ki üzletfolytonossági tervet.

 

A válaszok mélyebb elemzése számos módszertani hibára, illetve az elfogadott legjobb gyakorlat követésének hiányára világított rá. Úgy tűnik, hogy a gyakorlatban is működőképes és hatékony BCM-keretrendszerek aránya még a fent említetteknél is alacsonyabb.

 

Feltűnő volt az IT-terület dominanciája a magyarországi üzletfolytonosság-tervezésben. A válaszadók harmadánál az informatikai részleg volt felelős a BCM-ért, majd 80 %-uk erőforrás-visszaállításra vonatkozó tervei (DRP-i) pedig kizárólag informatikai erőforrásokra terjedtek ki.

 

Reméljük, következő felmérésünket követően már pozitívabb képet festhetünk a hazai üzletfolytonosság-tervezési gyakorlatról. Az alaposan megtervezett, a szervezetek közötti kapcsolatokra is kiterjedő, rendszeresen tesztelt, frissített, és a munkatársak által magukénak vallott BCM-rendszerek jelentős pozitív hatást gyakorolnak mind a belső folyamatok, mind az ellátási láncok biztonságára, ellenálló- és alkalmazkodóképességére.

Kapcsolat