IFRS-áttérés támogatás

IFRS-áttérés támogatás

Az áttérés koordinálása, az IFRS-ek szerinti első pénzügyi kimutatások összeállításának támogatása.

Az áttérés koordinálása, az IFRS-ek szerinti első kimutatások összeállításának támogatása.

Az üzleti tevékenység növekvő globalizációja, és ebből következően a befektetők átlátható, összehasonlítható pénzügyi információk iránti igénye teszi szükségessé a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat (IFRS-eket).

A szabályozói környezet változása mérföldkő az IFRS-ek hazai alkalmazása tekintetében. Lehetőséget teremt a hazai vállalkozásoknak, hogy nemzetközi szinten érthető, összehasonlítható, a számviteli folyamatokat azok valódi tartalma alapján bemutató egyedi beszámolókat készítsenek a velük kapcsolatban álló érintettek számára.

A magyarországi KPMG Számviteli Tanácsadó Csoportjának szakterülete az egyik számviteli rendszerről a másikra történő áttérés. Munkatársaink tisztában vannak vele, hogy ez nem csupán számviteli kérdés. Az áttérés hatással lesz a teljes szervezetre, ennélfogva jártasak az áttérési folyamat minden elemének kezelésében, és széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek összetett, globális, nagy volumenű projektek sikeres lebonyolításában és irányításában.

Kapcsolat