IFRS-áttérés támogatás

IFRS-áttérés támogatás

Az áttérés koordinálása, az IFRS-ek szerinti első pénzügyi kimutatások összeállításának támogatása.

Az áttérés koordinálása, az IFRS-ek szerinti első kimutatások összeállításának támogatása.

Az üzleti tevékenység növekvő globalizációja, és ebből következően a befektetők átlátható, összehasonlítható pénzügyi információk iránti igénye teszi szükségessé a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat (IFRS-eket).

A szabályozói környezet változása mérföldkő az IFRS-ek hazai alkalmazása tekintetében. Lehetőséget teremt a hazai vállalkozásoknak, hogy nemzetközi szinten érthető, összehasonlítható, a számviteli folyamatokat azok valódi tartalma alapján bemutató egyedi beszámolókat készítsenek a velük kapcsolatban álló érintettek számára.

A magyarországi KPMG Számviteli Tanácsadó Csoportjának szakterülete az egyik számviteli rendszerről a másikra történő áttérés. Munkatársaink tisztában vannak vele, hogy ez nem csupán számviteli kérdés. Az áttérés hatással lesz a teljes szervezetre, ennélfogva jártasak az áttérési folyamat minden elemének kezelésében, és széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek összetett, globális, nagy volumenű projektek sikeres lebonyolításában és irányításában.

Kapcsolat

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Ajánlatkérés