Magyar Számviteli Törvény szerint tanácsadás

Magyar Számviteli Törvény szerint tanácsadás

Tanácsadás egyedi, lényeges tranzakciókra vonatkozó összetett számviteli kérdések számviteli törvény szerinti kezelésével kapcsolatban

A szolgáltatás célja, hogy segítsen egy-egy komplex vagy egyedi tranzakció, vagy új üzleti konstrukció megértésében, valamint számviteli elszámolásának kidolgozásában, a lehetséges alternatív számviteli elszámolások és azokhoz kapcsolódó előnyök, hátrányok azonosításával. Igény esetén minisztériumi és adóhatósági számviteli állásfoglalások kérésének összeállítása, képviselete az érintett szervezetnél.

 

Konszolidáció támogatása

Tapasztalatunk alapján a vállalatoknál nem minden esetben áll rendelkezésre az a kapacitás vagy tudásbázis, amely gördülékenyen képes lenne kialakítani az első konszolidálás elvégzéséhez szükséges belső folyamatokat, majd azt időben végre is hajtani. Ezért konszolidáláshoz kapcsolódó szolgáltatásaink között az egyszerű tanácsadástól a komplex folyamatok kialakításáig igyekszünk segítséget nyújtani a szervezeteknek.

 

Devizaáttérés

A funkcionális pénznem megváltoztatása jelentős átgondolást igényel a társaságok részéről. A számviteli törvény legutóbbi változása szerint a választást követő visszatérés leghamarabb az áttérést követő harmadik üzleti évben lehetséges. A devizaáttérést támogató szolgáltatásunk módszertani támogatást nyújt e komplex feladat végrehajtásához ügyfeleinknek.

 

Csoportstruktúrák megváltoztatása, átalakulások

Segítséget nyújtunk a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő számviteli dokumentáció elkészítésével kapcsolatban felmerülő számviteli kérdések megválaszolásában, valamint az átalakulás során szükséges megalapozott döntések előkészítéséhez elengedhetetlen dokumentáció összeállításában. Emellett igény szerint elkészítjük az átalakulás során a jogszabályok előírásainak megfelelő vagyonmérlegeket és vagyonleltárakat, vagy szakmai támogatást nyújtunk azok elkészítéséhez

 

Végelszámolások lebonyolítása

A végelszámolás optimális lebonyolítása érdekében már annak előkészítése során is tanácsainkkal tudjuk segíteni Önöket az alábbi területeken:

  • végelszámolás folyamatának felvázolása, feladatok azonosítása
  • a végelszámoláshoz optimális mérlegstruktúra kialakításához segítségnyújtás
  • a folyamat során összeállítandó számviteli dokumentációk elkészítése
  • könyvelési szolgáltatások a végelszámolás folyamán

 

Fióktelepek számviteli sajátosságaival kapcsolatos tanácsadás, elszámolási folyamatok kialakítása

A magyarországi fióktelep belső számviteli szabályozásának kialakításában, a külföldi vállalkozás és fióktelepének sajátos számviteli információs kapcsolatának és folyamatainak felépítésében hatékony segítséget tudunk nyújtani meglévő tapasztalataink alapján.

Nagy tapasztalattal rendelkezünk fióktelepek könyvelésében és beszámoló készítésében is, melyben szintén szívesen állunk rendelkezésre.

Számviteli szabályzatok összeállítása

Szolgáltatásunk célja, hogy a társasággal szorosan együttműködve, de tőlük mégis a lehető legkevesebb ráfordítást igényelve átvegyük a szabályzatok felülvizsgálatának feladatát. Igény szerint személyes vagy telefonos interjúkat folytatva felmérjük az aktuális szabályzatokban foglalt gyengeségeket, hiányosságokat, és konkrét javaslatokat teszünk azok módosítására, kiegészítésére.

 

Kapcsolat

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Ajánlatkérés