BPI állami intézmények számára

BPI állami intézmények számára

Segítjük ügyfeleinket üzleti teljesítményünk javításában és költségeik csökkentésében.

Segítjük ügyfeleinket üzleti teljesítményünk javításában és költségeik csökkentésében.

A folyamatosan szűkülő költségvetési és létszám-gazdálkodási keretek egyre nagyobb szervezeti és működési hatékonyságot követelnek a közigazgatási intézmények részéről. A hatékonyság növelésének és a költségek csökkentésének egyik legjobb eszköze a működési modell, a szervezeti felépítés és a munkafolyamatok átvilágítása, felülvizsgálata és azoknak az intézményi célokhoz illeszkedő átalakítása, optimalizálása. A magyarországi KPMG szervezet- és folyamatfejlesztési szolgáltatásait együttesen és külön modulokban egyaránt kínálja, maximálisan alkalmazkodva az ügyfelek egyéni igényeihez. Ügyfeleink működési költségei már középtávon jelentősen csökkenhetnek, a gyors győzelmeknek köszönhetően pedig rövidtávon is érzékelhetően javul a működési hatékonyság.

Megközelítésünk egyesíti a szervezetfejlesztés és a BPI látásmódját:

1.) A jelenlegi működés vizsgálata és értékelése

 • EU-s és hazai jogszabályi környezet, feltételrendszer vizsgálata
 • A jelenlegi működési modell és szervezeti felépítés vizsgálata
 • Jelenlegi folyamatkataszter összeállítása
 • A vizsgálati fókuszban lévő folyamatok és területek részletes elemzése
 • Külföldi és hazai analóg intézmények működésének elemzése, legjobb gyakorlatok azonosítása

2.) A jövőbeli működés tervezése

 • Fejlesztési paraméterek meghatározása;
 • Középtávú működési modell felállítása;
 • Fejlesztési javaslatok kidolgozása a jövőbeli folyamatokra;
 • A javasolt jövőbeli folyamatok dokumentálása;
 • Megvalósíthatósági számítások, kapacitásterv és kompetencia-mátrix elkészítése;
 • Részletes implementációs terv elkészítése;
 • Gyors győzelmek azonosítása a szervezeti és működési hatékonyság növelésére.

3.) Megvalósítás

 • A folyamatokhoz kapcsolódó belső szabályozók, eljárások és munkakörök szükséges módosításainak végrehajtása;
 • Projekt menedzsment és monitoring-szolgáltatások;
 • Státusz-jelentések és státusz értekezletek tartása;
 • Átfogó jelentés elkészítése.

Realizálható előnyök:

 • Egyszerűbb és hatékonyabb működés, jelentősen csökkenő élő munkaerő intenzív feladat és folyamat-állománnyal;
 • Növekvő munkaszervezési hatékonyság és erősödő vezetői szintű monitoring- és irányítási funkciók;
 • Egységesebbé és átláthatóbbá váló, folyamatorientált vállalati működés;
 • Csökkenthető, illetve megszüntethető vállalati, szervezetiegység-szintű és munkaköri párhuzamosságok;
 • Valamennyi vizsgált területen konkrét, kézzel fogható, számszerűsített javaslatok, megvalósíthatósági számítás és implementációs terv, racionalizálható a manuális munkavégzés magas aránya;
 • A meglévő informatikai infrastruktúra magasabb szintű kihasználtsága.

Kapcsolat