Adatminőség és governance

Adatminőség és governance

A szabályozókeretek, amelyek szavatolják a vállalati adatvagyon hitelességét.

A szabályozókeretek, amelyek szavatolják a vállalati adatvagyon hitelességét.

Azon vállalatoknál, amelyek már aktívan használnak valamilyen BI-megoldást, gyakran elhanyagolt terület a Governance. Bár valójában rendkívül fontos tudni azt, milyen adat hol és hogyan áll elő, és azt ki hogyan használja fel, de legtöbbször ezen pontok alig ismertek.

Ennek több oka is van:

 • Dokumentálni senki sem szeret.
 • Frissen tartani a már megírt dokumentációt nem tűnik rövid távon hasznosnak.
 • A vállalat BI-érettsége szerint nem tekint a szervezeten belül képződő adatokra vállalati vagyonként.
 • Nincsenek felelősök, „gazdák” kijelölve az egyes adatkörök és riportok vonatkozásában.
 • Ha mégis ismertek az adatok áramlásának állomásai és a riportok felépítése, ez a tudásvagyon silószerűen oszlik el a szervezetben. Az együttműködés, a közös adatok közös értelmezése és ismerete nem teljesül.
 • Nincs megfelelő eszközkészlet a kollaborációra, hogy az esetleg már feltárt vállalati adatvagyon frissen tartható és elérhető legyen a felhasználók számára.
 • A szükséges információknak csak az IT-lába van meg (pl. adatbázis mező neve, de sem leválogatásának, sem számításának üzleti logikája, sem frissítésének gyakorisága nem ismert a felhasználók számára.)
 • Mindenkinek megvan a saját riportja, amiben vakon bízik évek óta, ezért nem érzi szükségét ennél mélyebb tudásnak a vállalatnál elérhető adatokról.
 • Nincsenek kontrollpontok beépítve sem az adatáramlásban, sem a riportokban. Pl.: Ha egy már kivont termékből az adott hónapban van értékesítés (riporthiba), akkor azt vagy észrevesszük, vagy nem.

A KPMG szakemberei számára ezek jól ismert okok, és legtöbbször nincs is másra szükség, mint ezek átfogó nézetére és kezelésére. A vállalati vagyon és annak ismerete rendkívül fontos kellene hogy legyen.

Hogyan bízhat egy döntéshozó olyan adatokban, melyeknek nem ismeri a keletkezési módját, vagy ha nincs hozzájuk kijelölve olyan gazda, aki szavatolja annak megbízhatóságát, adatminőségét?

Hogyan építhetőek új riportok és mutatószámok anélkül, hogy ismert lenne, mire és hogyan építhetünk? Egy jól felépített governance az adatok minőségét is szavatolni tudja.

Mindehhez mire van még szükség? 

 • Adatgazdákra, adatszemléletű szervezetre, az adathozzáférés szabályozására
 • Adat- és metaadat-szótárakra, amelyek megteremtik értelmezésben az IT és az üzlet közötti hidat
 • Kontrollpontokra, rögzített szabályokra, minimálisan elvárt formai és tartalmi előírásokra
 • Követendő folyamatokra a változások esetére és azok jóváhagyására
 • Szervezeten belüli információ megosztási módokra

Szakembereink készséggel nyújtanak segítséget az adat-governance keretrendszer kialakításában, fejlesztésében.

Kapcsolat

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Ajánlatkérés