Adattovábítás harmadik félnek

Adattovábítás harmadik félnek

Adattovábbítás harmadik személyek, adatfeldolgozók és adatkezelők részére

Nem osztunk meg személyes adatot harmadik személyekkel, kivéve, ha ez szükséges a jogszerű szakmai és üzleti érdekeink teljesítéséhez, és/vagy annak érdekében, hogy az Ön kéréseit, panaszait meg tudjuk válaszolni, és/vagy azt a jog vagy szakmai sztenderdek megkövetelik, vagy megengedik. Ez alapján továbbítunk adatokat az alábbi címzettek kategóriái részére:

  • A szolgáltatásban résztvevő közreműködőink: a KPMG továbbítja az Ön személyes adatait harmadik fél szolgáltatásban résztvevő közreműködőinknek, úgy, mint az (IT) rendszereket üzemeltetőknek, tárhely szolgáltatóinknak, tanácsadóinknak és egyéb áruk és szolgáltatások nyújtóinak. A KPMG együttműködik az ilyen szolgáltatókkal, ezért nevünkben, mint adatfeldolgozók kezelni tudják az Ön személyes adatait. A KPMG csak abban az esetben továbbít személyes adatot részükre, ha ezen harmadik fél szolgáltatók megfelelnek az adatkezelésre és biztonságra vonatkozó szigorú előírásainknak. Mi csak a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben adunk át személyes adatot.
  • Bíróságok, bűnüldöző szervek és szabályozó szervek, Felnőttképzési Államigazgatási Szerv, Magyar Ügyvédi Kamara, Oktatási Hivatal: a KPMG megoszt személyes adatot a bírósági, közigazhatási, és bűnüldözői szervekkel, Felnőttképzési Államigazgatási Szervvel, Magyar Ügyvédi Kamarával illetve Oktatási Hivatallal annak érdekében, hogy azok megkereséseire válaszoljon, vagy amennyiben a jogszabályoknak való megfelelés érdekében, vagy jogszerű bírósági ítélet, vagy szabályozás, vagy kormányzati vagy szakmai előírások miatt szükséges.
  • Auditok: személyes adat adatvédelmi és biztonsági auditok miatt és/vagy panasz, vagy biztonsági fenyegetés kivizsgálása vagy megválaszolása miatt is megosztásra kerül.

Kapcsolat