IFRS-hírlevél - 2017. október | KPMG Magyarország
close
Share with your friends

IFRS-hírlevél - 2017. október

IFRS-hírlevél - 2017. október

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, az IFRS-ek aktualitásaival foglalkozó kiadványainak 2017. októberi számában megjelent információkról.

További tartalmak

IFRS – A bankszektor hírlevele (2017Q3)
A 2017. évi III. negyedéves kiadvány azon IFRS-eket érintő módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik, amelyek a bankokat közvetlenül érintik, valamint a kiadvány elemzi a hatósági követelmények lehetséges számviteli hatásait is.

 

Előtörlesztési jellemző negatív kompenzációval
Ahogy azt júliusi hírlevelünkben már olvashatták, az IASB 2017. júliusi ülésén lezárta nyilvános tervezetét azon előtörlesztési jellemzővel rendelkező pénzügyi eszközök kapcsán, amelyek negatív kompenzációt eredményezhetnek. A tervezet alapján két feltétel teljesülése mentén e pénzügyi eszközök értékelhetőek amortizált bekerülési értéken vagy valós értéken az egyéb átfogó jövedelemmel szemben.

A lezárt tervezet eredménye a következő:

 • Az egyik feltétel, amely szerint a pénzügyi eszköznek – a negatív kompenzációs jellemző kivételével – meg kell felelnie az SPPI kritériumnak, azaz az eszköz csak és kizárólag tőke- és kamatfizetéseket tartalmazhat, továbbra is kritérium az amortizált bekerülési értéken vagy egyéb átfogó jövedelemmel szembeni valós értéken történő értékeléshez, megtartásra került. 
 • A másik feltétel, amely szerint a jellemző kezdeti megjelenítéskori valós értékének elhanyagolhatónak kell lennie

Miután a Tanács felülvizsgálta a hatályba lépés dátumát és az átmeneti rendelkezéseket, a következő döntéseket hozta:

 • A módosítások 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évtől lépnek hatályba, az előalkalmazás lehetőségével; és
 • Visszamenőleges alkalmazás szükséges az IFRS 9 Pénzügyi Instrumentumok átmeneti rendelkezéseinek megfelelően, beleértve az összehasonlító időszakra vonatkozó újbóli megállapítás és egyes közzétételi követelmények alóli mentességet.

 

Pénzügyi kötelezettségek módosítása vagy cseréje
Ahogyan azt szintén a júliusi hírlevelünkben olvashatták, az IFRS 9 nem ad egyértelmű útmutatást a kötelezettség szerződéses cash flow-kban bekövetkezett olyan változásainak elszámolására, amelyek nem eredményeznek kivezetést.

Az IFRS Értelmező Bizottság (IFRS Interpretation Committee) 2016. novemberében vizsgálta a témát és konkludálta, hogy az IFRS 9 B5.4.6 pontja alkalmazandó ilyen helyzetekben is, tehát a kötelezettség új amortizált bekerülési értéke a megváltozott cash flow-k eredeti effektív kamatlábbal történő diszkontálásával adódik, a különbség pedig az eredményben kerül elszámolásra.

A Tanács úgy döntött, hogy a korábbi egyeztetések eredményeként meghatározott elszámolási előírásokkal kiegészíti az IFRS 9 következtetésekre vonatkozó szekcióját (Basis for conclusions).

 

EBA konzultáció az IFRS 9 átállásra vonatkozóan
Az EBA 2017. júliusi kiadványában olyan iránymutatásokat közölt, amelyek egységes formátumot adnak az IFRS 9 standardhoz kapcsolódó 3. pillér szerinti közzétételi követelmények tekintetében. Ezen irányelveket az Európai Bizottság által korábban elfogadott átállási időszakra vonatkozó javaslatokra adták ki, amelyek célja a szavatoló tőke IFRS 9 bevezetésére gyakorolt hatásainak mérséklése.

A javaslat szerint a Bankok az alábbi opciók közül választhatnának:

 • az IFRS 9 bevezetéséből származó hatások 5 év alatti fokozatos eloszlatása,
 • az IFRS 9 teljes hatásának elszámolása a tőke és tőkeáttétel arányára 2018. január 1-jétől vagy az 5 éves átállási periódus vége előtt.

 

Az EFRAG szakirodalmi áttekintése az IFRS 9 és a befektetési döntések kölcsönhatásáról
2017. júliusában az EFRAG elrendelte a gazdálkodó egységek tőkeinstrumentumainak hosszú távú befektetéséről és tartásáról hozott döntéseit szabályozó, számviteli követelmények hatását elemző tudományos irodalom áttekintését. Ezen irodalmi áttekintés az EFRAG által az Európai Bizottság kérésére végzett kutatás része lesz, amely az IFRS 9 standard bevezetése és a hosszú távú befektetési döntések közti kölcsönhatásokat vizsgálja.

 

EBA hatástanulmány – IFRS 9
A kiadvány tartalmazza továbbá az EBA második hatástanulmányát az IFRS 9 standard kapcsán; többek között bemutatva a kvalitatív és kvantitatív hatásokat, amelyeket a kiadvány 14 és 15. oldalán olvashatnak.

 

Az IASB tevékenységének bankokra gyakorolt hatásai

Dinamikus kockázatkezelés
A Testület 2017. szeptemberi ülésén folytatta a dinamikus kockázatkezelésről (DRM) folytatott megbeszéléseit. Az IASB munkatársai oktatási értekezlet keretében megvitatták az előtörlesztési kockázatot, annak kezelési módjait és a fedezeti elszámolást.
További információkkal a Pénzügyi instrumentumok, 2017. szeptember IFRS hírlevél szolgál.

 

Pénzügyi instrumentumok IFRS 9 szerinti módosítása
A kiadvány külön cikk keretében foglalkozik az IFRS 9 által előírt változásokról a pénzügyi instrumentumok módosítására tekintetében.

A kiadvány többek között az alábbi témákat tárgyalja:

 • Pénzügyi eszközök és kötelezettségek kivezetése
 • Pénzügyi eszközök és kötelezettségek módosítása milyen esetekben eredményez kivezetést? 
 • Pénzügyi eszközök és kötelezettségek módosítása milyen esetekben nem eredményez kivezetést? 
 • Hogyan és mikor kell elszámolni a nem jelentős módosításból, illetve a kivezetésből származó nyereséget/veszteséget?

 

Az új standardok hatásainak közzététele a banki beszámolóban
Az IAS 8 standard értelmében a banki beszámolókban kötelező közzétenni az újonnan kibocsátott, de még nem hatályos számviteli standardok (IFRS 9, IFRS 15 és IFRS 16) első alkalmazása során várt és lehetséges - a bankok pénzügyi kimutatásaira gyakorolt - hatásait.

 

Az IFRS 9 bevezetésének folyamata
Azok a bankok, amelyek részletesebb tájékoztatást adtak folyamataikról, a következőkről számoltak be:

Befejezett folyamatok

 • Értékvesztés modell tesztelése a jelentős eszközcsoportokra vonatkozóan
 • Dokumentáció és elemzés a pénzügyi eszközök besorolására és értékelésére vonatkozóan
 • A hitelkockázatok jelentős növekedésének azonosítására kialakított módszer
 • Előremutató információk beágyazása az értékvesztés mérésébe
 • Informatikai rendszerek és folyamatok előkészítése

Folyamatban lévő feladatok

 • Értékvesztés modell implementációja lakossági ügyletek vonatkozásában
 • A hitelkockázat jelentős növekedésének azonosítására szolgáló küszöbérték meghatározása
 • Lehetséges szcenáriók beépítése az értékvesztés megállapításához
 • Párhuzamos futás
 • Kalibrálás és validálás
 • Végső informatikai fejlesztések és tesztelések elvégzése

 

IFRS 15 – Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek
A legtöbb bank megerősítette, hogy nem számítanak az IFRS 15 standard pénzügyi kimutatásaikat érintő jelentős hatására, noha egy bank sem tett közzé kvantitatív információt az új bevétel standard kapcsán.

 

IFRS 16 - Lízing

Egyetlen bank sem közölt kvantitatív információt az új lízing standard potenciális hatásairól.

Kapcsolat

 

Ajánlatkérés

 

Tovább