close
Share with your friends

Jelentéskészítés, belső ellenőrzés és vállalatirányítás

Jelentéskészítés, belső ellenőrzés és vállalatirányítás

A pénzügyi kimutatások új alapelvek alkalmazásával egyre átláthatóbbakká válnak.

A pénzügyi kimutatások új alapelvek alkalmazásával egyre átláthatóbbakká válnak.

A befektetők világszerte magasabb szintű követelményeket támasztanak a beszámolással, magatartással és teljesítménnyel kapcsolatban, különösen a közelmúltbeli üzleti bukások következtében. Az iparág és a kormányzatok mindenütt olyan reformokkal válaszolnak, amelyek a pénzügyi menedzsment, a beszámolás és a vállalatirányítás megerősítését szolgálják.

A változó üzleti környezet további követelményeket támaszt - a társaságoknak átfogóbb jelentésekben kell beszámolniuk teljesítményükről, azaz a számokon túlmenően, a nem pénzügyi teljesítményükről is számot kell adniuk. A tőkepiacok bizalmának elnyerése érdekében a társaságoktól egyre inkább elvárják, hogy beszámoljanak értékeikről, az üzleti kockázatokra adott válaszaikról, valamint a célkitűzéseik és a teljesítményük közötti kapcsolatról.

A legtöbb fejlett gazdaságban új standardokat javasolnak, amelyek modernizálják a pénzügyi beszámolókat, hogy elősegítsék a beléjük vetett bizalom helyreállítását. A pénzügyi kimutatások új alapelvek alkalmazásával (pl. valós érték szerinti beszámolás) egyre átláthatóbbakká válnak.

A piacreform arra kényszeríti majd a társaságokat, hogy újra vizsgálják meg vállalatirányítási folyamataikat és eljárásaikat a megfelelő ellenőrzés biztosításához. Az igazgatósági tagoknak függetleneknek és kompetenseknek kell lenniük. Az audit bizottságoknak szorosabban együtt kell működniük a felsővezetéssel és a külső auditorokkal a társasági beszámolók minőségének, teljességének és integritásának biztosítása érdekében.

További információ...

Közösségi média