Támogatást nyújtunk a pénzügyi szektor szereplőinek a folyamataik és belső kontrolljaik ESG szempontú áttekintésében, a vonatkozó követelmények és ajánlások figyelembevételével. Szakértői támogatást nyújtunk nemzetközi jelentéstételi sztenderdek (GRI, SASB, TCFD) és követelmények (NFRD/CSRD/Taxonómia, SFDR, IIRC, MNB Zöld ajánlás) alapos megismerésében, az intézmény profiljához illeszkedő ESG szempontú riportálási rendszer és a támogató folyamatok kialakításában, valamint az adatszolgáltatás hatékonyságát és az információáramlás minőségét biztosító kontrollkörnyezet fejlesztésében. A jelentéskészítés teljeskörűségét szavatoljuk azátal, hogy megerősítjük az adatgyűjtési és közzétételi folyamatokat, valamint a kapcsolódó kontrollokat mindhárom ESG dimenzió mentén. Munkánk révén elősegítjük a pontosabb menedzsment döntéseket, az eredményes külső auditra való felkészülést és ezáltal közvetetten a külső érintett felek bizalmának növelését.

Kiemelt szolgáltatásaink:

  • ESG jelentéstételi kötelezettségek jogszabályi hátterének és követelményeinek (SFDR/Taxonómia) megismerése és adaptálása, valamint a megfelelést biztosító folyamatok és kontrollok fejlesztése
  • Jelentéstételi keretrendszer (Taxonómia, SFDR) kijelölése, összehangolása az intézmény üzleti célkitűzéseivel
  • A jelentéskészítéshez szükséges adatgyűjtési és rendszerezési folyamatok implementálása, az adatok és információk teljeskörűségét, pontosságát és időszerűségét biztosító kontrollok kialakítása
  • ESG riportáláshoz szükséges adatok, források azonosítása, illetve a kockázati- és kontroll pontok meghatározása
  • Belső szabályozói rendszerek, működési ESG kontrollok kialakítása, tesztelése és továbbfejlesztése, valamint a belső ellenőrzés teljesítményének és kompetenciájának ESG alapú értékelése, valamint szakértői támogatásaSzolgáltatások az E-S-G szempontok mentén

Kapcsolat