close
Share with your friends
András Kaszap

Kaszap András

Igazgató

KPMG Tanácsadó Kft.

András a KPMG menedzsereként több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik program- és szakpolitikai értékelések (ex ante, közbenső, ex post, tematikus és metaértékelések), valamint üzleti hatásvizsgálatok tervezése és megvalósítása terén. Munkája során nagy gyakorlatot szerzett a különböző kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek alkalmazásában, beleértve a változáselméleten alapuló („theory of change”) és tényellentétes („counterfactual”) hatásvizsgálati technikákat is. Az elmúlt években 13 EU-tagországban, valamint az Európai Bizottságnak (DG REGIO, DG AGRI, DG SANTÉ) készített értékeléseket és hatásvizsgálatokat. Átfogó ismeretekkel rendelkezik az EU-s források felhasználásáról az EU Kohéziós Politikájának és Közös Agrárpolitikájának keretében, különösen a vállalkozásfejlesztés, K+F+I és vidékfejlesztés területén. Mesterfokozatú diplomával rendelkezik a közgazdaságtanból (Master’s in Economics) és nemzetközi menedzsmentből (Master’s in International Management).

Kiadványok
Továbbiak
Kapcsolatok
Továbbiak