A KPMG 2022-ben újra meghirdeti Felelős Társadalomért Program pályázatát, amelynek célja az egészség és jóllét, az oktatás, a sokszínűség vagy a környezeti fenntarthatóság területén működő közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása.

A non-profit szférában működő szervezetek számára különösen fontos a hosszú távú működési stratégia megléte, hogy megfelelő választ tudjanak adni a társadalmi problémák és az éghajlatváltozás kihívásaira. A Felelős Társadalomért Program igazodva a KPMG ESG alapú gondolkodásához, az Our Impact Plan célkitűzéseihez szakmai segítséget ajánl fel közhasznú szervezetek számára, hogy támogassa stabil, értékteremtő és hosszútávú működésüket!

Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek, amelyek az egészség és jóllét, az oktatás, a sokszínűség vagy a környezeti fenntarthatóság területén működnek.

A KPMG komplex együttműködési lehetőséget kínál a pályázat nyerteseinek a 2023-as évre, amely az alábbi elemeket tartalmazza:

1. Pro bono szolgáltatás

A KPMG pro bono – anyagi ellenszolgáltatás nélküli – szakmai szolgáltatást kínál a nyertes szervezetnek. A pályázat benyújtása során az alábbi szolgálatásokra lehet pályázni, amelyek közül 5 szolgáltatás jelölhető meg fontossági sorrendben:

 • Adótanácsadás
  Közvetettadó(áfa)-tanácsadás, Személyi jövedelemadóval és tb-vel kapcsolatos tanácsadás, Társasági adóval kapcsolatos tanácsadás, Adózási hírlevél
 • Jogi tanácsadás
  GDPR – adatvédelmi tanácsadás
 • Vezetési tanácsadás
  Üzleti hatékonyság fejlesztése, Szervezeti stratégia és struktúra áttekintése és fejlesztése, Folyamatfejlesztés, HR-tanácsadás, Költséghatékonysági átvilágítás
 • Informatikai tanácsadás
  Informatikai rendszerbevezetés előkészítésének támogatása, Projekt megvalósítási terv készítésének támogatása, Informatikai rendszerrel kapcsolatos problémák kezelésében, Továbbfejlesztési kérdésekben támogatás, Belső rendszerek és folyamatok informatikai kontrollpontjainak ellenőrzése
 • Pénzügyi tanácsadás
  Pénzügyi átvilágítás, Üzleti terv elkészítésének támogatása
 • Számviteli tanácsadás
  Számviteli folyamatok menedzsmentje és fejlesztése
 • Belső ellenőrzési, megfelelőségi szolgáltatás
  Fenntarthatósági tanácsadás, Pályázatkészítés szakértői támogatása, Technikai segítségnyújtás
 • HR szolgáltatás
  Vezetői coaching
 • Marketing
  Kommunikációs tanácsadás

2. Adomány működési költség támogatására

A támogatási keret minimum 250 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft. Az igényelt összeget és annak tervezett felhasználását a pályázatban szükséges jelezni és kifejteni.

3. Laptop adomány

A KPMG munkatársai által már nem használt, de működőképes eszközök átadása jogtiszta szoftverekkel.

 • Teljeskörűen, elektronikusan kitöltött pályázati adatlap és mellékletek
 • Az alábbi mellékletek csatolása:
  • Alapító okirat másolata
  • Közhasznúságot igazoló bírósági végzés másolata (2011. évi CLXXV. tv. alapján)
  • Az elmúlt két év egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
  • Hitelesen aláírt nyilatkozatok (adatkezelésről, köztartozásról és közzétételről)
  • A pályázati anyaghoz kapcsolódó további dokumentumok is csatolhatók pl. SZMSZ, stratégia, etikai kódex, stb.
 • pályázati felhívás: október 10.
 • pályázatok benyújtása: november 22.
 • shortlist értesítése: november
 • eredményhirdetés: december
 • A pályázati adatlap az alábbi linkről tölthető le. A pályázati adatlapot a kiegészítő dokumentumokkal együtt kérjük, hogy 2022. november 22-ig a cr@kpmg.hu címre küldjék el!  
 • A benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok erre a linkre kattintva tölthetők le.
 • További kérdésekben a cr@kpmg.hu elérhetőségen adunk segítséget!
Korábbi támogatott szervezetek

Az elmúlt évek pályázatainak nyertesei