A program keretében a KPMG non-profit szervezeteknek nyújt pro bono támogatást.

A KPMG 2021-ben újra meghirdeti „Felelős Társadalomért Program” pályázati programját, amelynek célja az egészségügy, az oktatás vagy a környezeti fenntarthatóság területén működő közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása.

A non-profit szférában működő szervezetek számára különösen fontos a hosszú távú működési stratégia megléte, hogy megfelelő választ tudjanak adni a társadalmi problémák és az éghajlatváltozás kihívásaira. A „Felelős Társadalomért Program” igazodva a KPMG „Our Impact Plan” célkitűzéseihez szakmai segítséget ajánl fel közhasznú szervezetek számára, hogy támogassa stabil, értékteremtő és hosszú távú működésüket!

Pályázók köre

Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások.

Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét és oktatását kiemelten kezelő, valamint a környezeti fenntarthatóság területén működő alapítványok.

Mit kínál a KPMG a nyertes szervezetek részére?

A KPMG komplex együttműködési lehetőséget kínál a pályázat nyerteseinek a 2022-es évre, amely az alábbi elemeket tartalmazza:

1. Pro bono szolgáltatás

A KPMG pro bono – anyagi ellenszolgáltatás nélküli – szakmai szolgáltatást kínál az együttműködő szervezetnek. A pályázati adatlapon kell az igényt megjelölni az alábbi területek közül választva:

 • Adótanácsadás
  Közvetettadó(áfa)-tanácsadás, Személyi jövedelemadóval és tb-vel kapcsolatos tanácsadás, Társasági adóval kapcsolatos tanácsadás, Adózási hírlevél
 • Jogi tanácsadás
  GDPR – adatvédelmi tanácsadás
 • Vezetési tanácsadás
  Üzleti hatékonyság fejlesztése, Szervezeti stratégia és struktúra áttekintése és fejlesztése, Folyamatfejlesztés (elsődlegesen támogató területeken), HR-tanácsadás (elsődlegesen támogató területeken), Költséghatékonysági átvilágítás.
 • Informatikai tanácsadás
  Informatikai rendszerbevezetés előkészítésének támogatása, Projekt megvalósítási terv készítésének támogatása, Informatikai rendszerrel kapcsolatos problémák kezelésében, Továbbfejlesztési kérdésekben támogatás, Belső rendszerek és folyamatok informatikai kontrollpontjainak ellenőrzése.
 • Pénzügyi tanácsadás
  Pénzügyi átvilágítás, Üzleti terv elkészítésének támogatása
 • Számviteli tanácsadás
  Számviteli folyamatok menedzsmentje és fejlesztése
 • Belső ellenőrzési, megfelelőségi szolgáltatás
  Fenntarthatósági tanácsadás, Pályázatkészítés szakértői támogatása, Technikai segítségnyújtás
 • HR szolgáltatás
  Vezetői coaching
 • Marketing
  Kommunikációs tanácsadás

2. Adomány működési költség támogatására

A támogatási keret minimum 250 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft. Az igényelt összeget és annak tervezett felhasználását a pályázatban szükséges jelezni és kifejteni.

3. Laptop adomány

A KPMG munkatársai által már nem használt, de működőképes eszközök átadása jogtiszta szoftverekkel.

A pályázat benyújtásának feltételei

 • Teljeskörűen, elektronikusan kitöltött pályázati adatlap és mellékletek
 • Alapító okirat másolata
 • Közhasznúságot igazoló bírósági végzés másolata (2011. évi CLXXV. tv. alapján)
 • Az elmúlt két év egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
 • Hitelesen aláírt nyilatkozatok (adatkezelés, köztartozásról és közzétételről)
 • A pályázati anyaghoz kapcsolódó további dokumentumok: pl.: SZMSZ, stratégia, etikai kódex, stb.

Jelentkezési dokumentumok

 • A pályázathoz szükséges dokumentumok erre a linkre kattintva tölthetők le.
 • A kitöltött pályázati adatlapot és a mellékleteket erre az elérhetőségre várjuk!
 • További kérdésekben a cr@kpmg.hu elérhetőségen adunk segítséget!