close
Share with your friends

Értékeink

Értékeink

Értékeink kifejezik, mit tartunk fontosnak és hogyan dolgozunk. Ezek az alapelvek minden munkatársunk számára követendőek.

Értékeink kifejezik, mit tartunk fontosnak és hogyan dolgozunk.

Értékeink

A KPMG értékei összetartanak bennünket egy globális szervezetben, és segítenek abban, hogy hatékonyan dolgozzunk együtt.
 

Példamutató vezetés
Minden szinten eljárásunkkal arra mutatunk példát, mit várunk el egymástól és tagvállalataink ügyfeleitől.

Csapatmunka
A legjobbat hozzuk ki egymásból, erős és sikeres munkakapcsolatokat teremtünk.

Tisztelet és megbecsülés
Tiszteljük az embereket azért, akik, valamint tudásukért, készségeikért és tapasztalataikért egyénként és csoporttagként.

Tények keresése és feltárása
Feltételezések feltétel nélküli elfogadása helyett tényekre törekszünk és erősítjük azt a jó hírnevet, amely rólunk, mint megbízható és objektív üzleti tanácsadóról kialakult.

Nyílt és őszinte kommunikáció
Gyakran és építő jelleggel megosztjuk az információkat, ismereteket és tanácsokat, bátran és nyíltan kezeljük a nehéz helyzeteket.

Társadalmi felelősségvállalás
Felelős vállalati polgárként járunk el, a közösségeinkben végzett munka révén bővítjük készségeinket, tapasztalatainkat és látókörünket.

Tisztességes magatartás
Folyamatosan törekszünk a legmagasabb szakmai standardok fenntartására, megalapozott tanácsokat adunk és szigorúan fenntartjuk függetlenségünket.

Értékeink képezik globális magatartási kódexünk gerincét. A kódex azokat a sztenderdeket írja le, melyeket világszerte minden KPMG munkatárstól elvárunk.