Pregled potpora za očuvanje radnih mjesta na dan 1. listopada 2020.

Pregled potpora za očuvanje radnih mjesta na dan 1. lis

U nastavku dajemo pregled trenutno važećih mjera za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog (COVID -19) došlo do poteškoća u poslovanju.

1000

Related content

business

Zbog čestih promjena i poteškoća u pronalaženju trenutno važećih mjera za očuvanje radnih mjesta, u nastavku dajemo pregled trenutno važećih mjera za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom (COVID -19) došlo do poteškoća u poslovanju.

1. Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID –19) rujan - prosinac 2020. godine

Poslodavci prihvatljivi za korištenje potpore

Poslodavci iz sljedećih sektora:
— prijevoz i skladištenje, uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom,
— djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
— administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,
— umjetnost, zabava i rekreacija,
— prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača,
— organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja i dr.,
— svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite,

a koji imaju pad prihoda od najmanje 60% u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019., mogu zatražiti potporu. Poslodavci kojima je odlukom Stožera onemogućen rad ne moraju dokazivati da obavljaju neku od iznad navedenih djelatnosti ni pad prihoda.

Visina subvencije:

— Visina potpore iznosi 4.000 kn mjesečno za radnika koji radi u punom radnom vremenu; razmjerni dio za radnika koji radi nepuno radno vrijeme te 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje.
— Visina potpore iznosi 2.000 kuna mjesečno po radniku ukoliko je Poslodavac Odlukom stožera zatvoren do 14 dana.

2. Potpora za skraćivanje radnog vremena od srpnja do prosinca 2020.

Poslodavci koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti pravo na potporu za radnika kojem je privremeno skraćeno radno vrijeme u razdoblju od srpnja do prosinca 2020. godine.

Poslodavci prihvatljivi za korištenje potpore

— poslodavci koji zapošljavaju od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika;
— poslodavci koji zapošljavaju od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

Visina subvencije:

— Poslodavac koji ispunjava uvjete može ostvariti pravo na potporu u iznosu do 2.000 kn po mjesecu po prihvatljivom radniku.
— Prihvatljivi radnik je radnik kojem je radno vrijeme privremeno smanjeno za ne više od 50% ugovorenog mjesečnog radnog vremena.

Razdoblje subvencije:

Od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

Kriteriji za ostvarivanje potpora

Poslodavac mora:
— očekivati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora za minimalno 10%.
— dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se
o ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine (putem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi) i
o objašnjenjem razloga pada prihoda, poput smanjenja narudžbi, nemogućnosti isporuke gotovih proizvoda itd.

3. Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike rujan - prosinac 2020. godine

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika i koji mogu dokazati pad prometa od najmanje 50% u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019., mogu ostvariti pravo na potporu u iznosu od 2.000 kn mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu te 125 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje.

4. Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom od srpnja do prosinca 2020.

Poslodavci prihvatljivi za korištenje potpore

Prihvatljivi poslodavci su zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju.

Visina subvencije:

Poslodavac koji ispunjava uvjete može ostvariti pravo na potporu u iznosu do 4.000 kn mjesečno po prihvatljivom radniku te 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje.

Kriteriji za ostvarivanje potpora

Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora imali pad prometa/prihoda za najmanje 50% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi:.

Obveze i ograničenja

Poslodavac je dužan pridržavati se određenih ograničenja i obveza, kao na primjer, isplata ugovorene ili propisane plaće, zabrana isplate dobiti ili upravljačkih bonusa, zabrana stjecanja vlastitih dionica i dr. tijekom određenog razdoblja.

Od iznimne je važnosti razumjeti sve kriterije i obveze povezane s pojedinom potporom. Kako biste utvrdili odgovaraju li ove mjere Vašem poslovanju, KPMG Vam stoji na raspolaganju za pregled okolnosti te za podršku u postupku prijave.


Molimo kontaktirajte pravni tim KPMG-a za daljnje savjete i pomoć.

Hrvoje Pajtak
Attorney at Law
Tel. + 385 1 5390 062
hpajtak@kpmg.com

Suzana Delija
Attorney at Law
Tel. + 385 1 5390 252
sdelija@kpmg.com

Nevena Arar
Legal Trainee
Tel: +385 1 5390 275
narar@kpmg.com 

 

KPMG Croatia d.o.o
EUROTOWER, Ivana Lučića 2A/17
Tel: +385 (0)1 5390 000
Fax: +385 (0)1 5390 111
info@kpmg.hr
home.kpmg/hr

© 2021 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal