Transferne cijene – obaveze izvještavanja za 2020. godinu

Transferne cijene – obaveze izvještavanja za 2020.

KPMG tim stručnjaka vam može pomoći oko svih pitanja vezanih uz transferne cijene, kao i oko pripreme potrebne dokumentacije kako biste pravovremeno ispunili obaveze izvještavanja.

1000

Related content

Transferne cijene

Ukoliko je Vaše društvo tijekom 2020. godine poduzimalo transakcije s povezanim društvima, ima sljedeće obveze izvještavanja za 2020. godinu:

1. Pripremiti studiju o transfernim cijenama – koja dokumentira da li su cijene u transakcijama s povezanim društvima bile određene u skladu s tržišnim cijenama, a treba biti pripremljena do predaje prijave poreza na dobit za 2020., te dostupna na zahtjev Porezne uprave. 

2. Pripremiti i predati PD-IPO obrazac – PD-IPO obrazac uključuje informacije o vrstama i iznosima transakcija s povezanim društvima i predaje se zajedno s prijavom poreza na dobit za 2020.; te

3. Pripremiti i predati Obavijest o Izvješću po državama - društva koja su dio multinacionalnih grupacija, mogu biti obveznici predaje ove obavijesti do roka predaje prijave poreza na dobit za 2020. godinu.

Temeljem velikog iskustva u savjetovanju klijenata iz različitih industrija o pitanjima vezanim uz transferne cijene i pripremi dokumentacije o transfernim cijenama, tim za transferne cijene KPMG Croatia d.o.o. želi pomoći i Vašem društvu u pravovremenom ispunjenju obveza izvještavanja vezanih uz transakcije s povezanim društvima.

Bilo bi nam zadovoljstvo održati sastanak na kojem bi detaljnije prodiskutirali ovu važnu temu iz perspektive Vašeg društva.

Kontaktirajte nas za organizaciju inicijalnog sastanka ili bilo kakva pitanja:

 

Tomislav Borošak                                
Direktor
Odjel poreznog savjetovanja                                 
tborosak@kpmg.com

+385 91 4666 471

© 2021 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal