Sustav e-komunikacije sa sudovima

Sustav e-komunikacije sa sudovima

Sve pravne osobe obvezne su do 1. rujna 2020. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima („e-Komunikacija’’).

1000

Related content

communication

Podsjetnik

1. rujan 2020. – Rok se približava!

* * *

Zašto je ovo važno?

Pravne osobe koje se ne prijave mogu imati negativne posljedice zbog nepravovremenih informacija o statusu sudskog postupka i/ili proteka rokova u sudskim postupcima u kojem su stranke.

Što obuhvaća e-Komunikacija sa sudovima?

Sustav e-Komunikacija obuhvaća:

— slanje podnesaka i priloga sudu
— zaprimanje sudskih pošiljaka
— udaljeni uvid u sudski predmet

Kako pristupiti e-Komunikaciji?

Kako bi pristupili sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, sve pravne osobe moraju napraviti sljedeća 3 koraka:

I. Upisati službenu adresu elektroničke pošte pravne osobe u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda;
II. Prijaviti se u sustav e-Komunikacije kod Ministarstva pravosuđa;
III. Ispuniti tehničke preduvjete (primjerice pribaviti elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat, izvršiti upis u interni registar u ministarstvu pravosuđa).

KPMG Legal će Vam rado pomoći oko prikupljanja potrebnih informacija i popunjavanja prijave za pristup sustavu e-Komunikacije sa sudovima.

 

Hrvoje Pajtak
Attorney at Law
Tel. + 385 1 5390 062
hpajtak@kpmg.com

Suzana Delija
Attorney at Law
Tel. + 385 1 5390 252
sdelija@kpmg.com

Nevena Arar
Legal Trainee
Tel: +385 1 5390 275
narar@kpmg.com 

 

KPMG Croatia d.o.o
EUROTOWER, Ivana Lučića 2A/17
Tel: +385 (0)1 5390 000
Fax: +385 (0)1 5390 111
info@kpmg.hr
home.kpmg/hr

© 2022 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal