Pregled potpora za očuvanje radnih mjesta

Pregled potpora za očuvanje radnih mjesta

Vlada RH donijela je nove mjere radi očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

1000

Related content

covid

1. Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID –19) - srpanj i kolovoz 2020. godine

Poslodavci iz sljedećih prihvatljivih sektora:
• prijevoz i skladištenje,
• djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,
• umjetnost, zabava i rekreacija i
• organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja i dr.
koji imaju pad prihoda za najmanje 60% u lipnju/srpnju 2020 u odnosu na lipanj, odnosno srpanj 2019. godine mogu zatražiti potporu. Visina potpore iznosi 4.000 kn mjesečno za radnika koji radi u punom radnom vremenu; razmjerni dio za radnika koji radi nepuno radno vrijeme te 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje. Kako bi ostvario potporu za srpanj, poslodavac mora dokazati navedeni pad prihoda u lipnju 2020. Jednako tako, za potporu u kolovozu, poslodavac mora dokazati pad prihoda u srpnju 2020.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se

• u razdoblju od 08. srpnja do 31. srpnja 2020. godine – za isplatu troškova plaće za srpanj i kolovoz 2020. godine;
• u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine - za isplatu troškova plaće za kolovoz 2020. godine.

2. Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike- srpanj

Poslodavci koji zapošljavaju do 10 radnika i koji mogu dokazati pad prometa od najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019. godine (utvrđuje se na temelju PDV prijava podnesenih Poreznoj upravi) mogu ostvariti pravo na potporu u iznosu od 2.000 kn za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se u razdoblju od 07. srpnja do 31. srpnja 2020. godine.

3. Potpora za skraćivanje radnog vremena od srpnja do prosinca 2020

Poslodavci koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti pravo na potporu za radnika kojem je privremeno skraćeno radno vrijeme u razdoblju od srpnja do prosinca 2020. godine.

Poslodavci prihvatljivi za korištenje potpore

• poslodavci koji zapošljavaju od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika;
• poslodavci koji zapošljavaju od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

Visina subvencije:

• Poslodavac koji ispunjava uvjete može ostvariti pravo na potporu u iznosu do 2.000 kn po mjesecu po prihvatljivom radniku.
• Prihvatljivi radnik je radnik kojem je radno vrijeme privremeno smanjeno za ne više od 50% ugovorenog mjesečnog radnog vremena.

Razdoblje subvencije:

— Od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

Kriteriji za ostvarivanje potpora

Poslodavac mora:

• očekivati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%.
• dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se
  - ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine (putem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi) i
  - objašnjenjem razloga pada prihoda, poput smanjenja narudžbi, nemogućnosti isporuke gotovih proizvoda itd.

Obveze i ograničenja

Poslodavac je dužan pridržavati se određenih ograničenja i obveza, kao na primjer, isplata ugovorene ili propisane plaće, ne isplata dobiti ili upravljačkih bonusa, zabrana stjecanja vlastitih dionica i dr. tijekom određenog razdoblja.

Od iznimne je važnosti razumjeti sve kriterije i obveze povezane s ovom potporom. Kako biste utvrdili odgovaraju li ove mjere Vašem poslovanju, KPMG Vam stoji na raspolaganju za pregled okolnosti te za podršku u postupku prijave.

Molimo kontaktirajte pravni tim KPMG-a za daljnje savjete i pomoć.

Hrvoje Pajtak
Attorney at Law
Tel. + 385 1 5390 062
hpajtak@kpmg.com

Suzana Delija
Attorney at Law
Tel. + 385 1 5390 252
sdelija@kpmg.com

Nevena Arar
Legal Trainee
Tel: +385 1 5390 275
narar@kpmg.com 

 

KPMG Croatia d.o.o
EUROTOWER, Ivana Lučića 2A/17
Tel: +385 (0)1 5390 000
Fax: +385 (0)1 5390 111
info@kpmg.hr
home.kpmg/hr

© 2022 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal