close
Share with your friends

Potpore za očuvanje radnih mjesta COVID 19 – kriteriji za svibanj i lipanj 2020. godine

Potpore za očuvanje radnih mjesta COVID 19 – kriteriji

Od 29. svibnja na snazi su izmijenjeni uvjeti koji se odnose na korištenje potpore za svibanj i lipanj 2020. godine.

1000

Related content

covid

Potpore za očuvanje radnih mjesta u Hrvatskoj određene su za djelatnosti pogođene COVID 19 krizom kao isplata po zaposleniku u iznosima kako slijedi:

 • 3.250 kn za ožujak 2020. godine
 • 4.000 kn za travanj i svibanj 2020. godine
 • 4.000 kn za lipanj 2020. godine

Od 29. svibnja na snazi su izmijenjeni uvjeti koji se odnose na korištenje potpore za svibanj i lipanj 2020. godine.

Trenutno nisu u najavi potpore niti kriteriji za razdoblje nakon 30.lipnja 2020.godine.

Izmjene kriterija za korištenje potpore za svibanj 2020. godine kod poslodavaca s 50+ zaposlenih

 • Poslodavci koji su postojeći korisnici potpora kao i poslodavci koji prvi put podnose Zahtjev za potpore za svibanj moraju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda od najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. godine.
  Dokaz: predaja PDV obrasca za svibanj 2019. i svibanj 2020. godine Poreznoj upravi (poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda).
 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, mora dokazati pad prihoda od najmanje 20% u odnosu na veljaču 2020.
  Dokaz: predaja PDV obrasca za veljaču 2020. i svibanj 2020. godine Poreznoj upravi.

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. svibnja do 7. lipnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za svibanj 2020. godine, dok će isplata potpora biti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Kriterij za korištenje potpora za očuvanje radnih mjesta u lipnju 2020. godine

 • Zahtjev mogu podnijeti poslodavci iz prihvatljivih sektora, čija je djelatnost otežana ili zatvorena uslijed posljedica COVID-19. Potporu mogu zatražiti poslodavci iz sljedećih djelatnosti:
  - poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo;
  - prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom);
  - djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
  - administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
  - umjetnost, zabava i rekreacija - samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
  - ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti;
  - organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.
 • Kriterij: pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. godine
 • Dokaz: PDV obrasci za svibanj 2019. i svibanj 2020. godine. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi (poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda).
 • Zaprimanje Zahtjeva: od 8. do 30. lipnja 2020. godine.
 • Zahtjev se može podnijeti: za radnike koji su bili u radnom odnosu na dan 19.03.2020. godine i nadalje.
 • Zahtjev neće biti odobren poslodavcima koji nisu isplatili plaću za travanj 2020. godine.
 • Iznos potpore: 4.000 kn za radnika koji radi u punom radnom vremenu, razmjerni dio za radnika koji radi nepuno radno vrijeme.

Ograničenja za korištenje potpora za svibanj i lipanj 2020.

Za poslodavca koji je tražio potporu za više od 50 zaposlenih i koristi potporu za svibanj i lipanj 2020. godine, propisana je obveza vraćanja potpore ako od trenutka dobivanja potpore pa do 31.12.2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 1. Isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojeg poreznog razdoblja;
 2. Ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 3. Dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 4. Isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 5. Stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno nam se obratite:

Paul Suchar
Partner
Tel. +385 1 5390 032
psuchar@kpmg.com

Maja Maksimović
Direktor
Tel. +385 1 5390 147
mmaksimovic@kpmg.com

Tomislav Borošak
Direktor
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Kristina Grbavac
Direktor
Tel. +385 1 5390 069
kgrbavac@kpmg.com

Petra Megla
Direktor
Tel. +385 1 5390 077
pmegla@kpmg.com

KPMG Croatia d.o.o
EUROTOWER, Ivana Lučića 2A/17
Tel: +385 (0)1 5390 000
Fax: +385 (0)1 5390 111
info@kpmg.hr
home.kpmg/hr

 

© 2020 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal