close
Share with your friends

Provedba drugog paketa poreznih mjera (COVID-19)

Provedba drugog paketa poreznih mjera (COVID-19)

Dana 9. travnja 2020. stupile su na snagu nove odredbe.

1000

Related content

covid

Dana 9. travnja 2020. stupile su na snagu nove odredbe kojima je podrobnije propisano sljedeće:

 • Odgoda plaćanja poreznih obveza i oslobođenja od plaćanja poreznih obveza u posebnim okolnostima; i
 • Rokovi predaje financijskih izvještaja i porezne i računovodstvene dokumentacije za 2019. godinu.

1.       ODGODA OBVEZE PDV

Zahtjev za odgodu plaćanja PDV mogu podnijeti:

 • Poduzetnici koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama, neovisno o vrijednosti isporuka u prethodnoj godini (ukida se ograničenje od 7,5 milijuna kn) ako:
  • zadovoljavaju pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza (pad prihoda od 20%); te
  • dospjela PDV obveza proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni.

Provedba odgode:

 • PDV obveza plaća se prema naplaćenim izlaznim računima, a pretporez priznaje samo na plaćene ulazne račune;
 • Porezni obveznik s redovnim postupkom oporezivanja na poziciji VIII.2. PDV obrasca iskazuje razliku PDV-a u odnosu na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, i za iskazani iznos odobrava se odgoda do 31.07.2020.godine;
 • Mogućnost odgode se odnosi na obvezu za PDV za treći mjesec koja dospijeva 30.4.2020. i temeljem PDV prijave za četvrti mjesec koja dospijeva 31.05.2020.godine.

2.       OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZNIH OBVEZA

Oslobođenje mogu ostvariti poduzetnici:

 • kojima je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan; te
 • koji imaju pad prihoda od najmanje 50% u razdoblju od 20.3.2020. do 20.6.2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ako poreznik obveznik:

 • ima manje od 7,5 mil. kn prihoda/primitaka u 2019. godini oslobođen je u potpunosti dospjelih poreznih obveza; te
 • ima više od 7,5 mil. kn prihoda/primitaka u 2019. godini djelomično je oslobođen dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Oslobođenje se primjenjuje na:

 • Sve porezne obveze i javna davanja koja dospijevaju u razdoblju od 1.4.2020. do 30.6.2020.

Ne primjenjuje se na:

 • PDV, trošarine, carine, doprinose za II. stup obveznog mirovinskog osiguranja, porez i prirez na konačne dohotke, naknade i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Iznimno:

 • Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaćaju u paušalnom iznosu biti će oslobođeni obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine (1/4 godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza) i bez podnošenja zahtjeva.
 • Porezni obveznici te ostale pravne i fizičke osobe koji nisu podnijeli Zahtjev za odgodom plaćanja, a koje tijekom trajanja posebnih okolnosti imaju poremećaj poslovanja veći od 50%, mogu do 20. lipnja 2020. podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza o čemu će porezno tijelo odlučivati u posebnom postupku.

3.       OSLOBOĐENJE OD OBVEZE DOPRINOSA ZA SUFINANCIRANE NETO PLAĆE

 • Poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta oslobođeni su plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja do iznosa sufinancirane neto plaće.
 • Oslobođenje će provoditi Porezna uprava po službenoj dužnosti.

4.       PDV NA DONACIJE I UVOZ

 • Ukida se plaćanje PDV-a na donacije dobara i usluga potrebnih za borbu protiv COVID-19 .
 • Ukida se plaćanje carine i PDV-a za uvoz dobara potrebnih za borbu protiv COVID-19.
 • Uvozni PDV se vodi kao obračunska kategorija.
 • Navedena oslobođenja primjenjuju se na robu koja je uvezena ili donirana do 20. lipnja 2020., a prvo oslobođenje primjenjuje se na PDV obvezu koja dospijeva u travnju.

5.       ROKOVI PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POREZNE I RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE

Odgađaju se rokovi predaje financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2019. godinu te su novi rokovi navedeni u tablici:

Vrsta izvještavanja

Rok

Financijski izvještaji za statističke svrhe

30.6.2020.

Prijave poreza na dobit i pripadajuće obrasce i izvješća **

30.6.2020.

Izjava o neaktivnosti

30.6.2020.

Prijava obveze konsolidacije

30.6.2020.

Financijski izvještaji za javnu objavu - nekonsolidirani

8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine

Javna objava podružnice

8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine

Zasebno nefinancijsko izvješće

8 mjeseci nakon datuma bilance

Financijski izvještaji za javnu objavu - konsolidirani

10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine


** Navedeni rokovi ne odnose se na porezne obveznike s drugačijom poslovnom godinom od kalendarske.
** Rok za plaćanje davanja koja se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit i pripadajućih obrazaca i izvještaja je 31.7.2020.

 

Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno nam se obratite:

Paul Suchar
Partner
Tel. +385 1 5390 032
psuchar@kpmg.com

Maja Maksimović
Direktor
Tel. +385 1 5390 147
mmaksimovic@kpmg.com

Tomislav Borošak
Direktor
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Kristina Grbavac
Direktor
Tel. +385 1 5390 069
kgrbavac@kpmg.com

Petra Megla
Direktor
Tel. +385 1 5390 077
pmegla@kpmg.com

KPMG Croatia d.o.o
EUROTOWER, Ivana Lučića 2A/17
Tel: +385 (0)1 5390 000
Fax: +385 (0)1 5390 111
info@kpmg.hr
home.kpmg/hr

 

© 2020 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal