Provedba postupka odgode plaćanja poreza u posebnim okolnostima

Provedba postupka odgode plaćanja poreza u posebnim oko

U utorak 24. ožujka 2020. stupile su na snagu nove odredbe Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojima se određuje provedba postupka odgode plaćanja poreza u posebnim okolnostima.

1000
Kristina Grbavac

Director, Taxation Services

KPMG Croatia d.o.o.

Email

Related content

tax

Raspoložive mjere odgode plaćanja poreza

 • odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza bez obračuna kamata na rok od tri mjeseca od dospijeća, uz mogućnost produljenja roka za dodatna tri mjeseca; i
 • obročna otplata odgođenih poreznih obveza najduže do 24 mjeseca.

Porezne obveze obuhvaćene mjerama odgode plaćanja

 • dospjele obveze po osnovi poreza (osim PDV-a), doprinosa i drugih javnih davanja (ne uključujući carine i trošarine) koje dospijevaju do 20. lipnja 2020.
 • obveza za PDV koja dospijeva u roku od tri mjeseca, počevši od PDV obveze koja dospijeva u travnju.

Tko može podnijeti zahtjev za korištenjem mjera odgode plaćanja poreznih obveza

 • svaki poduzetnik koji zadovoljava pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga, tj. ako mu je iznos dospjelog poreznog duga manji od 200 kn.
 • iznimno, zahtjev za odgodom plaćanja dospjele obveze za PDV može podnijeti isključivo poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7,5 milijuna kuna (bez PDV-a) te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama.

Pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza

 • pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine; ili
 • vjerojatan pad prihoda/primitaka u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva od najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Dodatno, podnositelj zahtjeva treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja poreznih obveza

 • pisani zahtjev u kojem se navode činjenice koje dokazuju pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza dostavlja se nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta putem sustava ePorezna, a iznimno na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.
 • rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu je pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti, pri čemu podnositelj može izabrati obročnu otplatu samo za dospjelu odgođenu obvezu ili obročnu otplatu za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva.
 • obrazac „Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti“ objavljen je na web stranici Porezne uprave na sljedećem linku: https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Zahtjev%20za%20odgodu%20plaćanja.pdf?csf=1&e=3dAzH5

 

Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno nam se obratite:

Paul Suchar            
Partner                     
Tel. +385 1 5390 032
psuchar@kpmg.com

Maja Maksimović
Direktor
Tel. +385 1 5390 147
mmaksimovic@kpmg.com

Tomislav Borošak
Direktor
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Kristina Grbavac
Direktor
Tel. +385 1 5390 069
kgrbavac@kpmg.com

Petra Megla
Direktor
Tel. +385 1 5390 077
pmegla@kpmg.com

© 2021 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal