close
Share with your friends

Provedba postupka odgode plaćanja poreza u posebnim okolnostima

Provedba postupka odgode plaćanja poreza u posebnim oko

U utorak 24. ožujka 2020. stupile su na snagu nove odredbe Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojima se određuje provedba postupka odgode plaćanja poreza u posebnim okolnostima.

1000

Related content

tax

Raspoložive mjere odgode plaćanja poreza

 • odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza bez obračuna kamata na rok od tri mjeseca od dospijeća, uz mogućnost produljenja roka za dodatna tri mjeseca; i
 • obročna otplata odgođenih poreznih obveza najduže do 24 mjeseca.

Porezne obveze obuhvaćene mjerama odgode plaćanja

 • dospjele obveze po osnovi poreza (osim PDV-a), doprinosa i drugih javnih davanja (ne uključujući carine i trošarine) koje dospijevaju do 20. lipnja 2020.
 • obveza za PDV koja dospijeva u roku od tri mjeseca, počevši od PDV obveze koja dospijeva u travnju.

Tko može podnijeti zahtjev za korištenjem mjera odgode plaćanja poreznih obveza

 • svaki poduzetnik koji zadovoljava pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga, tj. ako mu je iznos dospjelog poreznog duga manji od 200 kn.
 • iznimno, zahtjev za odgodom plaćanja dospjele obveze za PDV može podnijeti isključivo poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7,5 milijuna kuna (bez PDV-a) te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama.

Pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza

 • pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine; ili
 • vjerojatan pad prihoda/primitaka u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva od najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Dodatno, podnositelj zahtjeva treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja poreznih obveza

 • pisani zahtjev u kojem se navode činjenice koje dokazuju pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza dostavlja se nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta putem sustava ePorezna, a iznimno na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.
 • rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu je pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti, pri čemu podnositelj može izabrati obročnu otplatu samo za dospjelu odgođenu obvezu ili obročnu otplatu za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva.
 • obrazac „Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti“ objavljen je na web stranici Porezne uprave na sljedećem linku: https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Zahtjev%20za%20odgodu%20plaćanja.pdf?csf=1&e=3dAzH5

 

Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno nam se obratite:

Paul Suchar            
Partner                     
Tel. +385 1 5390 032
psuchar@kpmg.com

Maja Maksimović
Direktor
Tel. +385 1 5390 147
mmaksimovic@kpmg.com

Tomislav Borošak
Direktor
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Kristina Grbavac
Direktor
Tel. +385 1 5390 069
kgrbavac@kpmg.com

Petra Megla
Direktor
Tel. +385 1 5390 077
pmegla@kpmg.com

© 2020 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal