Pregled mjera Vlade radi ublažavanja posljedica posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa

Pregled mjera Vlade radi ublažavanja posljedica posebni

Vlada RH je na sjednici u utorak, 17. ožujka 2020. predložila određene mjere radi ublažavanja posljedica posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa.

1000
Kristina Grbavac

Director, Taxation Services

KPMG Croatia d.o.o.

Email

Related content

tax

Navedene mjere upućene su u saborsku proceduru radi konačne potvrde. Međutim, ne očekuje se da će u sklopu saborske procedure iste biti značajno izmijenjene.

Porezne mjere

 • omogućit će se odgoda plaćanja i/ili obročna otplata poreznih obveza, obveznih doprinosa i određenih neporeznih davanja, pri čemu se za vrijeme trajanja odgode plaćanja / obročne otplate neće obračunavati zatezne kamate i zastara neće teći;
 • primici koje fizičke osobe i trgovačka društva ostvare po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom neće se smatrati oporezivima za svrhe poreza na dohodak / poreza na dobit;
 • iznos utvrđenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat će se isplatiti na račune građana prilikom dostave poreznog rješenja (uz zadržavanje roka za pravo na prigovor), dok rok za uplatu utvrđene razlike poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ostaje nepromijenjen.

Navedenim paketom mjera zasad nije predviđeno produživanje rokova za podnošenje poreznih i drugih prijava.

Međutim, provedba navedenih mjera, odnosno način, rokovi odgode plaćanja, uvjeti obročne otplate i sl. u ovom trenutku još nisu poznati te će navedeno biti propisano pripadajućim pravilnicima i odlukama u narednim danima.

Ostale mjere ministarstva financija

Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR)

 • Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim kreditnim plasmanima HBOR-a;
 • Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita;
 • Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladnog pogona (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama;
 • Odobravanje garancija (polica osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza s ciljem odobravanja novih kredita za obrtna sredstva – likvidnost;
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem sektora turizma s ciljem omogućavanja izdavanja garancija (polica osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u, za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma;
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza dodatnim proširivanjem kruga prihvatljivih korisnika polica osiguranja s izvoza i turizma na gospodarske subjekte koji posredno izvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika.

Poslovne banke – mjere podrške

 • Mjera uvođenja „Stand-still“ aranžmana, tj. obustave izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca;
 • Krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine;
 • Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.

Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno nam se obratite:

Paul Suchar            
Partner                     
Tel. +385 1 5390 032
psuchar@kpmg.com

Maja Maksimović
Direktor
Tel. +385 1 5390 147
mmaksimovic@kpmg.com

Tomislav Borošak
Direktor
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Kristina Grbavac
Direktor
Tel. +385 1 5390 069
kgrbavac@kpmg.com

© 2021 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal