close
Share with your friends

Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika

Vaša organizacija mora najkasnije do 31. prosinca 2019. godine upisati podatke o stvarnom vlasniku u novi Registar stvarnih vlasnika („Registar“) koji će operativno voditi Financijska Agencija („FINA“). U slučaju neispunjenja te obveze, propisane su visoke novčane kazne. KPMG Vam može pomoći da ispunite svoju zakonsku obvezu i upišete podatke o stvarnom vlasniku u Registar.

1000

Related content

Tax

Vaša organizacija mora najkasnije do 31. prosinca 2019. godine upisati podatke o stvarnom vlasniku u novi Registar stvarnih vlasnika („Registar“) koji će operativno voditi Financijska Agencija („FINA“). U slučaju neispunjenja te obveze, propisane su visoke novčane kazne. KPMG Vam može pomoći da ispunite svoju zakonsku obvezu i upišete podatke o stvarnom vlasniku u Registar.

Dana 25. svibnja 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o registru stvarnih vlasnika objavljen u Narodnim novinama br. 53/19 („Pravilnik“). Pravilnik je donesen na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine br. 108/17 i 39/19) („ZSPNFT“) s ciljem uspostavljanja Registra.

Registar se uspostavlja u svrhu sprječavanja zlouporaba pravnih subjekata vezano za pranje novca, uključujući i poreznih prijevara, kao i za sprječavanje financiranja terorizma, te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Što je Registar stvarnih vlasnika?

Registar je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske te trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava koji su obveznici OIB-a u Republici Hrvatskoj.

Registar operativno vodi FINA, koja također provodi nadzor nad upisom podataka u Registar.

Tko je obveznik upisa podataka u Registar?

Pravni subjekti koji su obvezni podnijeti prijavu u Registar su:

1) pravni subjekti osnovani na području Republike Hrvatske:
1.1 trgovačka društva
1.2 podružnice stranih trgovačkih društava
1.3 udruge
1.4 zaklade i
1.5 ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač
2) trustovi i s trustom izjednačeni subjekti stranoga prava koji su obveznici OIB-a u Republici Hrvatskoj.

Koji podaci se upisuju u Registar?

Ovisno o vrsti pravnog subjekta i složenosti vlasničke strukture pravnog subjekta, u Registar je potrebno upisati različite podatke o stvarnim vlasnicima, uključujući između ostalog i podatke o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva pravnog subjekta.

Koji su rokovi za upis podataka u Registar?

Svi pravni subjekti i upravitelji trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranoga prava u Republici Hrvatskoj dužni su upisati u Registar podatke o stvarnom vlasniku najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.


Pravni subjekti koji će biti osnovani nakon 1. prosinca 2019. godine dužan su upisati u Registar podatke o stvarnom vlasniku najkasnije u roku od 30 dana od njihovog osnivanja. Isti rok vrijedi i za upravitelje trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranoga prava, s time što se u tom slučaju rok za upis podataka u Registar računa od dana dodjele OIB-a trustu.

Koji je rok za ažuriranje podataka u Registru?

Svi pravni subjekti odnosno upravitelji trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranoga prava u Republici Hrvatskoj dužni su u roku od 30 dana od dana nastanka promjene ažurirati podatke o stvarnom vlasniku koji su upisani u Registar.

Novčane kazne

Pravna osoba koja ne upiše odgovarajuće, točne i ažurirane podatke u Registar na način i u rokovima propisanim Pravilnikom, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna, dok će se član uprave ili druga odgovorna osoba kazniti novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

Upravitelj trusta ili s trustom izjednačenog subjekta stranog prava koji ne upiše odgovarajuće, točne i ažurirane podatke u Registar na način i u rokovima propisanim Pravilnikom, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

Želimo Vam skrenuti pažnju da ovisno o složenosti vlasničke strukture, proces prikupljanja relevantnih informacija i popunjavanje prijave za upis podataka u Registar može biti dugotrajan. Stoga Vam preporučamo da na vrijeme počnete pripremati prijavu za upis podataka o stvarnom vlasniku u Registar.

KPMG Legal će Vam rado pomoći oko prikupljanja potrebnih informacija i popunjavanja prijave za upis podataka u Registar.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Marinelu Mostić, stručnjaka certificiranog od strane međunarodne Udruge certificiranih stručnjaka za sprječavanje pranja novca na broj telefona +385(0)1 5390 160, ili na e-mail mmostic@kpmg.com ili odvjetnika Hrvoja Pajtaka na broj telefona +385(0)1 5390 062, ili na e-mail hpajtak@kpmg.com.

© 2020 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal