close
Share with your friends

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2019. godini

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Ministar financija objavio je Odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (NN 118/2018 od dana 27. prosinca 2018. godine) u 2019. godini kojom je snižena kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba s 4,55% na 3,96% godišnje.

1000

Related content

Tax

Ministar financija objavio je Odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (NN 118/2018 od dana 27. prosinca 2018. godine) u 2019. godini kojom je snižena kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba s 4,55% na 3,96% godišnje.

Sukladno tome, najviša porezno priznata kamatna stopa na zajmove koje porezni obveznik primi od povezane osoba nerezidenta u 2019. godini iznosi 3,96% godišnje, a u slučaju primjene više kamatne stope razlika između zaračunane više i propisane kamate bit će nepriznata za svrhe poreza na dobit.

S druge strane, najniža kamatna stopa koju porezni obveznik treba obračunati pri odobravanju zajmova povezanim osobama nerezidentima u 2019. godini iznosi 3,96% godišnje. U slučaju obračuna kamatne stope u manjem iznosu od propisanog, bit će potrebno uvećati osnovicu poreza na dobit za razliku obračunate i propisane kamate.

Propisana kamatna stopa primjenjuje se i na zajmove između povezanih osoba rezidenata ako je jedna od njih u povoljnijem poreznom položaju.

Podsjećamo kako je od 1. siječnja 2017. godine, umjesto korištenja propisane kamatne stope, poreznim obveznicima dana mogućnost da samostalno utvrde kamatnu stopu na zajmove između povezanih osoba primjenom jedne od metoda transfernih cijena.

U nastavku je dan pregled kamatnih stopa između povezanih osoba kroz godine:

Pregled godišnjih kamatnih stopa između povezanih osoba

1.7.2011.-

30.10.2015.

31.10.2015.-

31.12.2015.

2016. 2017. 2018. 2019.
7,00% 3,00% 5,14% 4,97% 4,55% 3,96%


T: +385 1 5390 000

EUROTOWER, Ivana Lučića 2A/17
KPMG Croatia d.o.o

office@kpmg.hr

kpmg.com/hr

© 2020 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal