close
Share with your friends

MSFI 16 Najmovi

MSFI 16 Najmovi

MSFI 16 Najmovi

1000

Related content

ifrs16

MSFI 16 Najmovi

Veća transparentnost bilance

Novi međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 „Najmovi“  (u nastavku „MSFI 16“) izdan od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde zahtijeva od društava da prikažu većinu najmova u bilanci.

Sva društva koja uzimaju imovinu veće vrijednosti u najam ( i ne zaključuju ogovore o najmu u obliku financijskog najma) će primijetiti značajno povećanje u prikazanoj imovini i obvezama. Novi standard stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Prije toga, mnoga društva će morati prikupiti značajne dodatne podatke o svojim ugovorima o najmovima i pripremiti nove procjene i izračune. Za određena društva prikupljanje zahtijevanih podataka će predstavljati ključni izazov. Za druga, ključna će biti procjena, primjerice identificiranje transakcija koje sadrže najmove.

KPMG Vam može pomoći u bilo kojoj fazi provođenja i implementacije novog propisa.

Brošuru MSFI 16 Najmovi možete preuzeti na sljedećem linku.

© 2020 KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, a Croatia limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal