Osiguratelji vide promjene kao priliku | KPMG | HR
close
Share with your friends

Insurance CEOs Outlook 2017

Osiguratelji vide promjene kao priliku

Globalno istraživanje izvršnih direktora društava za osiguranje obuhvatilo je više od 100 izvršnih direktora društava za osiguranje na 10 tržišta

1000

Kontakt:

Partner

KPMG in Croatia

Contact

Related content

Plant

I ove godine, KPMG je proveo istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 100 izvršnih direktora vodećih svjetskih društava za osiguranje.

Tri glavna strateška prioriteta po mišljenju izvršnih direktora vodećih svjetskih društava za osiguranje predstavljaju:

 1. Uvođenje novih tehnologija
 2. Poticanje inovacija
 3. Veća orijentiranost na kvalitetu podataka kako bi se lakše razumjeli zahtjevi klijenata

Vodeći svjetski osiguratelji promjene u tehnologijama vide kao priliku

Vodeći svjetski osiguratelji svjesni su potrebe mijenjanja načina poslovanja kako bi se zadovoljile promjene u zahtjevima klijenata te optimizirali poslovni i operativni modeli. Izvršni direktori vodećih društava za osiguranje kao rastući rizik vide „držanje koraka“ sa stalnim promjenama koje donose disruptivne tehnologije („disruptive
techologies“). Zabrinuti su da će Google, Alibaba ili Facebook iskoristiti svoje mogućnosti uvida u podatke klijenata te u potpunosti promijeniti način na koji osiguranje sada posluje. S druge strane, strah da će njihova inicijativa za promjenom i ulaganja u nove tehnologije rezultirati dodatnim operativnim rizicima, nalazi se na drugom mjestu. Zanimljivo je da cyber rizik nije više najvažniji razlog za zabrinutost, kao ni zabrinutost da će promjene u regulativi spriječiti rast kompanije. Iako, u razgovoru s klijentima može se primijetiti da je upravljanje „cyber“ rizikom i dalje veliki izazov te da su mnogi krenuli s razvojem planova sprječavanja u kontekstu dijelova organizacija koji su najviše pod njegovim utjecajem.   

Upravo stoga što prepoznaju nove tehnologije kao prijetnju, osiguratelji isto tako u njima vide i svoju najveću priliku za ostvarenje konkurentne prednosti. Većina nastoji ostvariti neku vrstu strateškog partnerstva s InsureTech kompanijama kako bi se razvila nova vrsta umjetne inteligencija („artificial inteligence“) te kako bi se poslovanje otvorilo novom načinu razmišljanja i otvorilo nove kanale prodaje, poboljšao proces upravljanja rizicima, ubrzalo procesiranje šteta te iskoristilo D&A alate za oblikovanje proizvoda koji će ispuniti potrebe osiguranika. Drugi se pak fokusiraju na fundamentalne promjene te nastoje transformirati svoje poslovanje kroz implementaciju cloud rješenja ili blockchain modela.

Inovativno korištenje novih digitalnih tehnologija dobiva na značaju posvuda u svijetu

Tradicionalni proizvodi osiguranja, koji se temelje na ponudi proizvoda čije su cijene određene aktuarskim modelima, u svijetu sve više gube na važnosti. Sve veća očekivanja klijenata, kao i mogućnosti koje nude nova tehnološka dostignuća, stavljaju pred osiguratelje dvije opcije: unapređenje ponude proizvoda ili zastarjelost. Stoga se mnogi osiguratelji okreću upravo „high tech“ kompanijama i poticanju inovativnih rješenja kako bi poboljšali ponudu i usluge. Jedan od primjera je online platforma za prodaju rabljenih automobila u Kini koja ima integrirane financijske usluge te pruža mogućnost korisnicima platforme da kupe i policu osiguranja u trenutku kupnje automobila. Drugi primjer je poduzeće iz Australije nudi besplatnu online platformu za upravljanje ljudskim resursima, a zauzvrat koristi informacije klijenata o promjeni adrese, sklapanju braka, razvodu kako bi se „targetirali“ klijenti i nudili proizvodi osiguranja imovine, životnog osiguranja, planovi  tednje i slično. Također, jedan od primjera značajnih mogućnosti u budućnosti je automobil koji je opremljen komunikacijskim, zabavnim sustavima i naprednim senzorima te kao takav predstavlja još jedan korak prema automobilu bez vozača. Takav automobil bi prikupljao značajne informacije potrebne za bolje upravljanje štetama te bi posredno otvorio put novim proizvodima auto-osiguranja - „pokriće na zahtjev (on-demand coverage)“. 

Vodeći osiguratelji moraju uložiti dodatne napore kako bi smanjili jaz između ambicija i realnosti

Istraživanje je pokazalo da postoji značajan jaz između ambicija izvršnih direktora i stvarnosti. Iako će vodeći svjetski osiguratelji reći da su napravili veliki napredak u transformiranju svog poslovanja, realnost je da je većina fokusirana na tek manje promjene postojećih modela te da tek započinju stvarnu promjenu. Iako su inovacije i nove tehnologije prepoznate kao glavni prioriteti, mnogi osiguratelji još uvijek nisu skloni ulaganju značajnih sredstava u inovacije upravo zbog straha od niske profitne marže  (manje od polovice ispitanika
planira ulaganja u inovacije i nove tehnologije u naredne 3 godine) te se fokusiraju na pronalaženje efikasnijeg načina poslovanja kroz unapređenje postojećih sustava. Međutim, postojeći sustavi, relativno jednostavni i laki za korištenje, nemaju bogate funkcionalnosti, niti dozvoljavaju osigurateljima dodanu vrijednost iz podataka koje posjeduju (velik broj ispitanika smatra da je kvaliteta informacija koje posjeduju nedostatna te sumnjaju u integritet podataka na kojem se temelje odluke). Zbog toga, postojeći sustavi i procesi neće biti zadovoljavajući i osiguratelji će morati ubrzati svoje napore i poduzeti veće korake za transformacijom ukoliko žele opstati i rasti u budućnosti. Morat će pronaći nove modele poslovanja te pristup podacima iz različitih izvora, a osim toga morat će biti vještiji u analizi tih podataka, kako bi se bolje razumjelo promjene u zahtjevima i potrebama klijenata, posebice nove generacije, Generacije Y ili „Millennialsa“ – koji najčešće traže
jednostavne proizvode koje je lako razumjeti i koji se mogu kupiti online. U konačnici, industrija će se morati promijeniti u jednostavan, model „na zahtjev (on-demand)“koji će reflektirati potrebe klijenata.

Ne postoji jedinstveni način kako bi se istovremeno zadovoljilo rastuće zahtjeve osiguranika i  prilagodilo se novim tehnologijama. Bit će potrebno paralelno raditi na unapređenju postojećih sustava i implementaciji novih tehnologija kako bi se odgovorilo na promjene u zahtjevima klijenata i regulatora što podrazumijeva traženje pomoći i suradnju s vanjskim partnerima.  

Glavni zaključci istraživanja:

 1. Dugoročne promjene – izvršni direktori svjesni su potrebe
  značajnih promjena u poslovanju kako bi mogli ispuniti rastuće potrebe
  osiguranika te je potrebno određeno vrijeme da se počnu ostvarivati koristi od
  ulaganja u promjene.
 2. Klijenti su ključni – unapređenje odnosa s osiguranicima
  u fokusu je ispitanika, međutim osiguratelji će trebati uložiti još puno truda u
  razumijevanje zahtjeva i prilagodbu klijentima.
 3. Rizici se mijenjaju – izvršni direktori svjesni su
  stalnih promjena rizika u poslovnoj okolini i zabrinuti su da će njihova
  nastojanja za unapređenjem poslovanja rezultirati dodatnim operativnim
  rizicima. Osiguratelji bi se stoga trebali usredotočiti na procese upravljanja
  i kontrole.
 4. Budućnost je sve – glavni izvršni direktori trebaju se
  strateški pozicionirati i odlučiti za svoju inovacijsku strategiju. To će često
  uključivati predviđanja i riskantne odluke koje nisu utemeljene na čvrstim
  argumentima.
 5. Usredotočenost na rezultate – zbog ograničenih budžeta izvršni direktori su usredotočeni na
  način ulaganja, ciljanu tehnologiju i investicije koji uistinu nadopunjuju
  poslovni model i

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit