close
Share with your friends

LNF02-2014- Overview of the period from 01-02 to 28-02-2014

LNF02-2014

Overview of the new Croatian legislation related to business/commerce that came into effect during the period from 01 February 2014 to 28 February 2014

1000
Marinela Mostic

Director, Regulatory Services

KPMG in Croatia

Contact

Related content

LNF02-2014
   

·         The Amendments to the By-law on the Manner of Determining Wholesale Prices of Medicines and Related Reporting (Official Gazette No. 12/14, effective as of 1 February 2014)

·         The By-law on the Unified Registry of Accounts (Official Gazette No. 156/13, effective as of 3 February 2014)

·         The Ordinance on establishing building right and rights of easement on real estate in the ownership of the Republic of Croatia (Official Gazette No. 10/14, effective as of 4 February 2014)

·         The By-law on Transfer of Alternative Investment Funds’ Management Operations (Official Gazette No. 10/14, effective as of 4 February 2014)

·         The By-law on Performance of Activities of Alternative Investment Fund Depositary (Official Gazette No. 10/14, effective as of 4 February 2014)

·         The Law on Inspections in Commercial Sector (Official Gazette No. 14/14, effective as of 6 February 2014)

·         The Amendments to the Law on State Support for Education and Training (Official Gazette No. 14/14, effective as of 6 February 2014)

·         The Amendments to the By-law on Corporate Profit Tax (Official Gazette No. 12/14, effective as of 8 February 2014)

·         The Law on Establishing of Agency for Hydrocarbons (Official Gazette No. 14/14, effective as of 13 February 2014)

·         The Law on Sustainable Use of Pesticides (Official Gazette No. 14/14, effective as of 13 February 2014)

·         The Law on Inspection in Tourism (Official Gazette No. 19/14, effective as of 13 February 2014)

·         The Amendments to the Law on Gas Market (Official Gazette No. 14/14, effective as of 13 February 2014)

·         The By-law on Fees on Consumer Loans (Official Gazette No. 15/14, effective as of 14 February 2014)

·         The By-law on Alternative Investment Funds Shares (Official Gazette No. 16/14, effective as of 15 February 2014)

·         The Order on the Payment of Budgetary Income for 2014 (Official Gazette No. 17/14, effective as of 18 February 2014)

·         The Decision on Liquidity Management (Official Gazette No. 20/14, effective as of 22 February 2014)

·         The Decision on the Procedure for Evaluation of Adequacy of Capital of Financial Institutions (Official Gazette No. 20/14, effective as of 22 February 2014)

·         The By-law on Issuance of Approval for Acquisition of Qualified Share in Leasing Company (Official Gazette No. 20/14, effective as of 22 February 2014)

·         The By-law on Payment of Contributions (Official Gazette No. 20/14, effective as of 22 February 2014)

·         The Law on Pension Insurance Companies (Official Gazette No. 22/14, effective as of 27 February 2014)

·         The Law on Inspection of Road Traffic and Roads (Official Gazette No. 22/14, effective as of 27 February 2014)

·         The Decision on Supervision of Financial Institutions and Supervisory Measures (Official Gazette No. 23/14, effective as of 28 February 2014)

·         The By-law on Qualifications Criteria of Members of Leasing Companies’ Management and Supervisory Board (Official Gazette No. 23/14, effective as of 28 February 2014)

 

For further information, please contact Marinela Mostić via telephone number +385 (0)1 5390 160 or via e-mail mmostic@kpmg.com  or Hrvoje Pajtak via telephone number  +385(0)1 5390 062 or via e-mail hpajtak@kpmg.com.

 

Pregled novih propisa u Hrvatskoj na području gospodarstva koji su stupili na snagu u razdoblju između 01.02.2014. i 28.02.2014. godine.

·         Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko (Narodne novine br. 12/14, stupio na snagu 01.02.2014.)

·         Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (Narodne novine br. 156/13, stupio na snagu 03.02.2014.)

·         Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 10/14, stupila na snagu 04.02.2014.)

·         Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine br. 10/14, stupio na snagu 04.02.2014.)

·         Pravilnik o obavljanju poslova depozitara alternativnog investicijskog fonda (Narodne novine br. 10/14, stupio na snagu 04.02.2014.)

·         Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (Narodne novine br. 14/14, stupio na snagu 06.02.2014.)

·         Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine br. 14/14, stupio na snagu 06.02.2014.)

·         Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 12/14, stupio na snagu 08.02.2014.)

·         Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine br. 14/14, stupio na snagu 13.02.2014.)

·         Zakon o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine br. 14/14, stupio na snagu 13.02.2014.)

·         Zakon o turističkoj inspekciji (Narodne novine br. 19/14, stupio na snagu 13.02.2014.)

·         Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (Narodne novine br. 14/14, stupio na snagu 13.02.2014.)

·         Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite (Narodne novine br. 15/14, stupio na snagu 14.02.2014.)

·         Pravilnik o udjelima alternativnih investicijskih fondova (Narodne novine br. 16/14, stupio na snagu 15.02.2014.)

·         Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (Narodne novine br. 17/14, stupila na snagu 18.02.2014.)

·         Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom (Narodne novine br. 20/14, stupila na snagu 22.02.2014.)

·         Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije (Narodne novine br. 20/14, stupila na snagu 22.02.2014.)

·         Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (Narodne novine br. 20/14, stupio na snagu 22.02.2014.)

·         Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda (Narodne novine br. 20/14, stupio na snagu 22.02.2014.)

·         Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine br. 22/14, stupio na snagu 27.02.2014.)

·         Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (Narodne novine br. 22/14, stupio na snagu 27.02.2014.)

·         Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera (Narodne novine br. 23/14, stupila na snagu 28.02.2014.)

·         Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva (Narodne novine br. 23/14, stupio na snagu 28.02.2014.)

 

Za ostale informacije, molimo da kontaktirate Marinelu Mostić na broj telefona +385 (0)1 5390 160 ili na e-mail mmostic@kpmg.com ili Hrvoja Pajtaka na broj telefona +385(0)1 5390 062 ili na e-mail hpajtak@kpmg.com.

© 2020 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal