Το KPMG Institute, στο πλαίσιο των ψηφιακών σεμιναρίων που διοργανώνει στον εκπαιδευτικό πυλώνα «Τεχνικές γνώσεις» διεξάγει για πρώτη φορά το σεμινάριο «Βασικά εργασιακά ζητήματα ΑΔ» προκειμένου να υποστηριχθούν τα στελέχη ΑΔ στις εξελίξεις του εργατικού δικαίου. 

Βασικά εργασιακά ζητήματα Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τα στελέχη του ΑΔ για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διοίκηση των ανθρώπων σε κάθε εταιρεία.

To ελληνικό εργατικό δίκαιο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη κωδικοποίησης και τις συχνές αλλαγές του, οι οποίες επιτάσσονται τόσο από την υποχρέωση εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και προς προσαρμογή της νομοθεσίας με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στον χώρο εργασίας. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα στελέχη του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού πρέπει να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και να κατανοούν τις βασικές αρχές του εργατικού δικαίου καθώς είναι τα πρόσωπα εκείνα που καλούνται να εφαρμόσουν το εργατικό δίκαιο στο εσωτερικό της επιχείρησης τους, να επιλύσουν τυχόν θέματα που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο και να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους.

Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (13:45-14:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 14:00-17:00

 • Βασικές μορφές απασχόλησης:
  • Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
  • Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου
  • Δανεισμός/Απόσπαση
  • Σύντομη παρουσίαση διαφορών από άποψη εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου
 •  Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
  • Βασικό Περιεχόμενο
  • Βασικές υποχρεώσεις μερών
  • Διάκριση εργαζομένων
 • Πολιτικές και Κανονισμοί
 • Σημαντικότερες ρυθμίσεις Ν. 4808/2021
 • Ψηφιακή Κάρτα και Ψηφιακό Ωράριο Εργασίας
 • Ασφαλιστικά θέματα (τακτικές και πρόσθετες παροχές).

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε στελέχη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η Παπακωστόπουλος – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία (CPA), ανεξάρτητη Ελληνική δικηγορική εταιρεία και ανεξάρτητο μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών – μελών της ΚPMG στην Ελλάδα, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση «Βασικά Εργασιακά ζητήματα για επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού». Η εισηγήτρια του σεμιναρίου, Ειρήνη Ζούλη (Δικηγόρος και Director της CPA) θα μοιραστεί μαζί σας γνώσεις και πρακτική καθοδήγηση μέσα από την πολυετή εμπειρία της ως Δικηγόρος και σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, με στόχο την ουσιαστική ενημέρωσή και επίλυση των αποριών σας.

Κόστος: 270 €

*Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «Βασικά εργασιακά ζητήματα ΑΔ». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Φιλία Καφούση στο 693 664 2654 ή στο email fkafousi@kpmg.gr.

Εισηγήτριες

irene zouli

Ειρήνη Ζούλη

Lawyer / Director,
Papacostopoulos-Grigoriadou and Associates

Η Ειρήνη ξεκίνησε την συνεργασία της με την CPA Law το 2002, έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως φορολογικός σύμβουλος στην KPMG. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Senior Manager της Εταιρείας μας.

Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο εργατικό δίκαιο (ειδικότερα σε θέματα συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων – ανωτέρων στελεχών, θέματα αποσπάσεων, εργασιακές αναδιαρθρώσεις και εργασιακούς ελέγχους), δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και δίκαιο αλλοδαπών.

Έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε θέματα εμπορικού δικαίου συμβουλεύοντας ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες σε θέματα σχετικά με τη σύσταση, λειτουργία και κανονιστική συμμόρφωση εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών καθώς επίσης σε άλλα θέματα εμπορικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιοργανώσεων και της διεξαγωγής νομικών ελέγχων.

maria lygeri

Μαρία Λυγερή

Manager, Payroll Outsourcing Services,
KPMG in Greece

Η κύρια ευθύνη της είναι να παρέχει υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης μισθοδοσίας. Ο ρόλος της περιλαμβάνει την αναθεώρηση και τον έλεγχο της εργασίας που εκτελεί η ομάδα μισθοδοσίας. Έχει βαθιά γνώση στον υπολογισμό και έλεγχο της μηνιαίας μισθοδοσίας, στην παρακολούθηση των μισθολογικών εξελίξεων σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην παροχή συμβουλών σε θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλειας, στην επικοινωνία με διάφορους κρατικούς φορείς και ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και στην προετοιμασία και έγκαιρη υποβολή σχετικών εκθέσεων. Η Μαρία έχει προσφέρει τις υπηρεσίες και γνώσεις της, σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που απασχολούνται σε τομείς όπως το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό), ο φαρμακευτικός κλάδος, η ναυτιλία, το λιανικό εμπόριο τροφίμων, η μεταποίηση και βιομηχανία, καθώς και εταιρείες ΜΜΕ όπως εφημερίδες και ραδιόφωνα.