Η αγορά εργασίας ενισχύεται, οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό εξελίσσονται, ο αριθμός των υποψηφίων με υψηλά τυπικά προσόντα μεγαλώνει και έτσι δημιουργείται πιο έντονα η ανάγκη στις επιχειρήσεις να ξεχωρίσουν μέσα από ένα σύνολο υποψηφίων τα αυριανά τους ταλέντα. Η ανάγκη αυτή αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την αξία της αποτελεσματικής συνέντευξης βάσει δεξιοτήτων κατά τη διαδικασία επιλογής στελεχών. Βάσει αυτού του πλαισίου, το KPMG Institute διοργανώνει και φέτος το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Στελεχών βάσει Δεξιοτήτων».

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της σημασίας και της προστιθέμενης αξίας που έχει η συνέντευξη βάσει δεξιοτήτων στην διαδικασία επιλογής στελεχών. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε μία μεθοδολογία η οποία βασίζεται σε τεχνικές διερεύνησης επιθυμητών δεξιοτήτων των υποψηφίων. Παράλληλα, θα καλυφτούν θεματικές ενότητες που αφορούν στη σωστή προετοιμασία πριν την διεξαγωγή μίας συνέντευξης, στον καθορισμό επιθυμητών δεξιοτήτων βάσει θέσης, στην ανάπτυξη των αντίστοιχων ερωτήσεων, και στην υιοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης των υποψηφίων.

Μέσα από την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών και εργαλείων θα ενισχυθεί η αποτελεσματική διεξαγωγή των συνεντεύξεων βάσει δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές που διέπουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δόμησης και διεξαγωγής συνεντεύξεων βάσει δεξιοτήτων και θα είναι σε θέση να: α) προετοιμάσουν αποτελεσματικές ερωτήσεις με βάση τις δεξιότητες, β) να εντοπίσουν τους κατάλληλους υποψηφίους μέσα από την διερεύνηση των επιθυμητών δεξιοτήτων και γ) να αξιολογήσουν σωστά τους υποψηφίους.

Η KPMG, έχοντας πολύχρονη εμπειρία στις υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση «Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Στελεχών βάσει Δεξιοτήτων». Οι εισηγήτριες του σεμιναρίου, Σόνια Πετροπούλου και Δήμητρα Μορτόγια θα μοιραστούν την εμπειρία τους με συγκεκριμένες μεθοδολογίες και πρακτικές που αξιοποιούνται από την KPMG. Πρόκειται για ένα διαδραστικό σεμινάριο, το οποίο συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, σχολιασμό και συζητήσεις, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη διαδικασία της βιωματικής μάθησης για την αποτελεσματικότερη προσαρμογή των τεχνικών στην πράξη.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δυο ημέρες και θα έχει διάρκεια 6 ωρών:

 

Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (13:30-14:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες / ανά ημέρα

 

Ημέρα 1: Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, 14:00 – 17:00

  • Στάδια Προετοιμασίας
  • Δομή Συνέντευξης
  • Ορισμός Δεξιότητας
  • Διερεύνηση δεξιοτήτων

Πρακτικές ασκήσεις/μελέτη περιπτώσεων/ σχολιασμός/συζήτηση

 

Ημέρα 2: Τρίτη 16 Νοεμβρίου, 14:00 – 17:00

  • Τεχνικές διερεύνησης δεξιοτήτων
  • Συνήθη λάθη στις συνεντεύξεις βάσει δεξιοτήτων
  • Ενδεικτικό σύστημα αξιολόγησης αποτελεσμάτων συνέντευξης

Πρακτικές ασκήσεις/μελέτη περιπτώσεων/ σχολιασμός/συζήτηση

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες επιλογής στελεχών

Κόστος: €350*

Το σεμινάριο δύναται να χορηγηθεί μέσω ΛΑΕΚ 0,24%.

*Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.
 

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Φιλία Καφούση στο 6936 642 654 ή στο email fkafousi@kpmg.gr.

Εκπαιδεύτριες

Σόνια Πετροπούλου

Η Σόνια ασχολείται με την εκπαίδευση επί σειρά ετών, έχοντας καλύψει ένα σημαντικό φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Διαχειρίζεται την ανάλυση και τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη του περιεχομένου, την προετοιμασία και διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Έχει εμπειρία εισήγησης σε ένα μεγάλο φάσμα θεματολογίων soft skills, managerial skills Τεχνικές Recruitment & Selection, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Τεχνικές παρουσιάσεων κ.α.

Δήμητρα Mορτόγια

Ανώτερη Επιβλέπουσα Σύμβουλος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Δήμητρα διαθέτει εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (για λογαριασμό εταιρειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), όπως επιλογής και στελέχωσης, σχεδιασμού συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης, ανάπτυξης και εκπαίδευσης εργαζομένων, αξιολόγησης θέσεων εργασίας, περιγραφής θέσεων εργασίας, διαμόρφωση στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, ανασχεδιασμού διαδικασιών, καθώς και υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης.