Το KPMG Institute, στο πλαίσιο των ψηφιακών σεμιναρίων που διοργανώνει στον εκπαιδευτικό πυλώνα «Τεχνικές Γνώσεις» και πιο συγκεκριμένα σε θεματικές που αφορούν τη Διεύθυνση του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), διεξάγει εξειδικευμένο διαδικτυακό σεμινάριο στην «Ανάπτυξη Συστημάτων Διοίκησης της Απόδοσης», το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών ενός σύγχρονου τέτοιου συστήματος καθώς και στο πλαίσιο των εργασιών που οδηγούν στη διαμόρφωσή του με τρόπο που να διασφαλίζει τη σύνδεση της απόδοσης κάθε εργαζόμενου με τους εταιρικούς στόχους.

Ανάπτυξη Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης

Tο σεμινάριο στοχεύει στην αποτύπωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Συστήματος Διοίκησης Απόδοσης. Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές που διέπουν ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα διαφορετικά συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο εφαρμόζονται, η διαδικασία και τα στάδια που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή ενός Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης μέσα στην εταιρεία. Επίσης, θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος, τα ποσοτικά καθώς και τα ποιοτικά κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η σύνδεση του Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης με άλλα συστήματα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως για παράδειγμα το Σύστημα Αποδοχών και Παροχών.

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή και διεξάγεται με τη μορφή εργαστηρίου (workshop), όπου τα άτομα συμμετέχουν ενεργά μέσα από ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, σχολιασμό και συζήτηση. Η εισηγήτρια του σεμιναρίου, Γεωργία Καλεμίδου Διευθύντρια, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και υψηλόβαθμο στέλεχος της KPMG θα μοιραστεί γνώσεις, τεχνικές, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης μέσα από την πολυετή της εμπειρία και εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα.


Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (13:45-14:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 6 ώρες/ 3 ώρες ανά ημέρα


Πέμπτη  20 Μαΐου 14:00-17:00

  • Σπουδαιότητα Διοίκησης της Απόδοσης για την εταιρεία και τους εργαζόμενους
  • Εναλλακτικά Συστήματα Διοίκησης Απόδοσης: - με βάση δεξιότητες εργαζομένων - με βάση στόxους - Business Balanced Scorecard - Διαφορετικά συστήματα για διαφορετικούς σκοπούς
  • Βασικά xαρακτηριστικά ενός Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης
  • Κριτήρια αξιολόγησης: ποσοτικά, ποιοτικά


Τρίτη  25 Μαΐου 14:00-17:00

  • Εναλλακτικοί τρόποι διαμόρφωσης κλίμακας αξιολόγησης.
  • Ποια είναι τα σημαντικά σημεία προσοxής κατά τον σxεδιασμό
  • Διαδικασία αξιολόγησης: - Πώς γίνεται η στοxοθέτηση, πότε είναι επιτυxής, παραδείγματα για διαφορετικές εταιρείες και θέσεις - Περιοδικές συναντήσεις αξιολόγησης (πx εξαμήνου) - Συνέντευξη αξιολόγησης (στάδια, ρόλοι, σφάλματα, xειρισμός δύσκολων περιπτώσεων)
  • Σύνδεση του Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης με άλλα συστήματα διαxείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (αποδοxές, εκπαίδευση, ανάπτυξη κ.α)
  • Τάσεις, εξελίξεις στη Διοίκηση της Απόδοσης.


Σε ποιους απευθύνεται;

Σε στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού που έχουν την ευθύνη ανάπτυξης ή/και υλοποίησης του συστήματος διοίκησης απόδοσης καθώς και σε στελέχη διαφόρων διευθύνσεων μιας εταιρείας που συμμετέχουν στη διαδικασία μέτρησης και ενίσχυσης απόδοσης εργαζομένων.

Κόστος: €360

*Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή
Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «Διαμόρφωση Ανθεκτικής Οργανωσιακής Κουλτούρας». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Λία Φιλιππίδη στο 30211 1815760 ή στο email lfilippidi@kpmg.gr.
 

Εισηγήτρια

Γεωργία Καλεμίδου

Διευθύντρια,
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Γεωργία είναι διευθύντρια στις υπηρεσίες των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.
Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της διοίκησης επιχειρήσεων και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Έχει την υπεύθυνη για υπηρεσίες που αφορούν ανάπτυξη στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας και διαχείρισης αλλαγής, υποστηρίζοντας πελάτες να διαχειριστούν αποτελεσματικά μεγάλες αναδιοργανώσεις και άλλες αλλαγές. Επίσης, αναλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης απόδοσης και ανάπτυξης εργαζομένων για λογαριασμό πελατών από διαφορετικούς τομείς της αγοράς και στη συνέχεια την υποστήριξή τους προκειμένου να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή των συστημάτων αυτών. Εδώ και πολλά έτη υποστηρίζει εργαζόμενους στην αναζήτηση του επόμενου επαγγελματικού τους βήματος, μέσα από προγράμματα για εργαζόμενους σε μετάβαση. Διαθέτει εμπειρία και στην εκπαίδευση και καθοδήγηση στελεχών σε θέματα όπως διοίκησης απόδοσης εργαζομένων, διαχείρισης συνεντεύξεων, προβολής επαγγελματικού προφίλ στην αγορά εργασίας.

kalemidou-institute