Σεμινάριο: Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργων

 

Το KPMG Institute διοργανώνει μια σειρά από ψηφιακά σεμινάρια, τα οποία στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων, όσο και στην εξειδίκευση σε τεχνικές γνώσεις, καθώς η σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα επιτάσσει ταχύτητα και προσαρμοστικότητα για μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. 

«Project Management: Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργων»

Η ύπαρξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διοίκηση ενός έργου αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο για εκείνους που ηγούνται ομάδων, όσο και για κάθε στέλεχος μίας επιχείρησης μεμονωμένα, καθώς όλοι καλούμαστε καθημερινά να διεκπεραιώσουμε μια σειρά από μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα ποικίλης πολυπλοκότητας με στόχο την παράδοσή τους εντός χρόνου, κόστους και ποιότητας. Η επιτυχημένη Διοίκηση ενός έργου απαιτεί την ενίσχυση συγκεκριμένων δεξιοτήτων (soft skills) παράλληλα με την τεχνική γνώση μεθοδολογιών προκειμένου να εξισορροπηθούν αντικρουόμενοι παράγοντες όπως είναι το κόστος, η ποιότητα, και ο χρόνος για να μεγιστοποιηθεί η επίδοσή του.

Η KPMG, έχοντας υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση «Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργων», η οποία θα αναπτυχθεί σε τρεις ενότητες. Η εισηγήτρια του σεμιναρίου, Δήμητρα Παπαχρήστου, θα μοιραστεί μεθοδολογίες και πρακτικές της KPMG, οι οποίες υποστηρίζονται από συγκεκριμένα εργαλεία προγραμματισμού, ανάλυσης και παρακολούθησης έργων που έχουν εφαρμοσθεί αποτελεσματικά σε πληθώρα μεγάλων έργων. Πρόκειται για ένα διαδραστικό σεμινάριο, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθεί και πρακτική εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης μέσα από μια σειρά ασκήσεων και παραδειγμάτων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελείται από 3 ενότητες συνολικής διάρκειας 6 ωρών


Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (14:30-15:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες ανά ενότητα


Ενότητα 1: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, 15:00 – 17:00

 • Βασικές έννοιες (Ορισμοί – συνιστώσες – παράγοντες επιτυχίας - αποτελεσματική ηγεσία – οργανωτική δομή)

 • Κοινά προβλήματα και λόγοι αποτυχίας των έργων

 • Εισαγωγή στη μεθοδολογία διαχείρισης έργων


Ενότητα 2: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, 15:00 – 17:00

Εφαρμοσμένη μεθοδολογία διοίκησης έργου (συνεχείς δραστηριότητες)

Συνιστώσες, εργαλεία και παραδείγματα ενός δομημένου τρόπου εργασίας για συνεχή έλεγχο των βασικών αλληλεξαρτούμενων μεγεθών ενός έργου:

 • Διαχείριση εύρους

 • Διαχείριση χρονοδιαγράμματος

 • Διαχείρισης κόστους

 • Διαχείριση ποιότητας

 • Διαχείριση πόρων

 • Διαχείριση επικοινωνίας

 • Διαχείριση κινδύνων

 • Διαχείριση υπεργολάβων / προμηθευτών


Ενότητα 3: Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, 15:00 – 17:00

 • Εφαρμοσμένη μεθοδολογία διοίκησης έργου (φάσεις διοίκησης έργου
 • Συνιστώσες, εργαλεία και υποδείγματα παραδοτέων κάθε φάσης του κύκλου ζωής ενός έργου (καθορισμός, σχεδιασμός, διοίκηση, έλεγχος, περάτωση) – σύνδεσή τους με τις συνεχείς δραστηριότητες
 • Διαχείριση θεμάτων / προβλημάτων / αλλαγών
 • Επισκόπηση συμπερασμάτων


Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που είτε αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ρόλο Project Manager είτε που στο πλαίσιο της θέσης τους μπορεί να εμπλέκονται στην υλοποίηση μικρότερων ή μεγαλύτερων έργων. Μέσα από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη μεθοδολογία, τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις δεξιότητες που χρειάζεται ένα στέλεχος για την επιτυχή διαχείριση ενός έργου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.


Κόστος: €300 

Το σεμινάριο δύναται να χορηγηθεί μέσω ΛΑΕΚ 0,24%.

Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
 

Εγγραφές

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργων». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπύνυμο  ή την επωνυμία της εταιρείας 

ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.

Πληροφορίες Συμμετοχής 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Λία Φιλιππίδη στο 30211 1815760 ή στο email lfilippidi@kpmg.gr

Εκπαιδεύτρια

Δήμητρα Παπαχρήστου

Ανώτερη Επιβλέπουσα Σύμβουλος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Τεχνικών Κινδύνων, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Η Δήμητρα διαθέτει πολυετή εφαρμοσμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων (με έμφαση στον τραπεζικό τομέα) διασφαλίζοντας την ολοκλήρωσή τους εντός χρόνου, εύρους και προϋπολογισμού. Αντικείμενο της δουλειάς της είναι η παρακολούθηση της προόδου των ομάδων έργου, η διαχείριση (εντοπισμός, καταγραφή, επίλυση, παρακολούθηση) κινδύνων και θεμάτων, η διαχείριση προμηθευτών και η δημιουργία / παρουσίαση αναφορών προόδου

project management seminar papachristou