Το KPMG Institute, στο πλαίσιο των ψηφιακών σεμιναρίων που διοργανώνει κάτω από τον εκπαιδευτικό πυλώνα «Hγεσία», διεξάγει το σεμινάριο «Διαχείριση αλλαγής», παρέχοντας κατευθύνσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει  ένα στέλεχος / manager με ευθύνη ομάδας ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις επερχόμενες αλλαγές στον εργασιακό χώρο και να υποστηρίξει καταλλήλως την ομάδα του/ης με στόχο να μεταβεί ομαλά στις νέες συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την περιγραφή και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρακαλώ διαβάστε παρακάτω. 

Διαχείριση Αλλαγής

Η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη, o ψηφιακός μετασχηματισμός, οι νέες συνθήκες που επέφερε η νόσος Covid-19, αλλά και ο ανταγωνισμός στον επιχειρηματικό στίβο συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές στον εργασιακό χώρο. Απαραίτητη δεξιότητα στη φαρέτρα του σύγχρονου manager/ηγέτη αποτελεί η διαχείριση των ανθρώπων ώστε να αποδεχτούν και να δεσμευτούν στην αλλαγή και να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν με επιτυχία τα νέα δεδομένα στην εργασία τους.
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

  • να κατανοήσουν τις βαθύτερες αιτίες για τις οποίες οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στις αλλαγές
  • να συνειδητοποιήσουν τις συναισθηματικές μεταπτώσεις που επιφέρει μια αλλαγή στα στελέχη και στις ομάδες τους
  • να γνωρίσουν τα βήματα που χρειάζονται για να είναι αποτελεσματικότερη η αποδοχή και υλοποίηση της αλλαγής


Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 

Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (14:45-15:00)*

  • Αντίσταση στην Αλλαγή
  • Συναισθηματική καμπύλη Αλλαγής - Ο ρόλος του Μάνατζερ
  • Βήματα Διαχείρισης Αλλαγής


Ημερομηνίες Διεξαγωγής:  23/06/21

Διάρκεια: 2 ώρες σύνολο 

Κόστος: ΕΥΡΩ 120

*Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «Διαχείριση Αλλαγής». 

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας. 
 

Πληροφορίες Συμμετοχής 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Λία Φιλιππίδη στο 30211 1815760 ή στο email lfilippidi@kpmg.gr.

Εισηγήτρια

Σόνια Πετροπούλου

Ανώτερη Επιβλέπουσα Σύμβουλος
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Η εισηγήτρια του σεμιναρίου, Σόνια Πετροπούλου ασχολείται με την εκπαίδευση επί σειρά ετών, έχοντας καλύψει ένα σημαντικό φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εξειδικεύεται στην ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη του περιεχομένου, καθώς και στην προετοιμασία και διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Έχοντας σημαντική εμπειρία εισήγησης σε σχετικά σεμινάρια αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίων που καλύπτει σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, επικοινωνιακές ικανότητες και τεχνικές παρουσίασης, , τεχνικές επιλογής στελεχών, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, κ.α. θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες γνώσεις, τεχνικές, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχή κατανόηση και αφομοίωση των νέων γνώσεων.